top of page

Kreslíř, který pomohl obnovit Londýn a jako jeden z prvních zvěčnil podobu Edinburghu
Václav Hollar

1607 - 1677


Hollar za svůj život hodně cestoval, svými kresbami jedinečně zmapoval města, události a zkopíroval díla mnohých významných umělců, které mají dodnes velkou historickou hodnotu.Český rytec a kreslíř narozený v Praze byl více znám po světě pod jménem Wenceslaus Hollar. Ve svých 20 letech i v důsledku 30 leté války opustil Čechy a zamířil do Německa, kde se vzdělával, seznamoval se s umělci tehdejší doby a získával důležité zkušenosti. Osudným mu bylo setkání s anglickým velvyslancem - lordem Thomasem Howardem z Arundelu. Spřátelili se a Václav s ním odcestoval v roce 1637 do Londýna.


Pracoval zde na zdokumentování Arundelovy umělecké sbírky. Vytvořil tak mnoho významných kopií děl umělců jako jsou Leonardo da Vinci, Raffael, Dürer, Peter Paul Rubens a mnoho dalších. Jeho díla jsou o to cennější, jelikož některé originály se nedochovaly.

Polovina 17.století patřila velmi vyhrocené politické situaci v Anglii. Umělec měl nelehkou situaci, protože se po celou dobu pohyboval v blízkosti královského dvora. Ač se snažil být neutrální, ve výsledku se ale přikláněl ke královým odpůrcům, na což poukazuje jejich portrétování.

V roce 1641 se Václav Hollar setkal s Janem Amosem Komenským, který v Anglii v té době pobýval. V roce 1942 vypukla v Anglii občanská válka a 2 roky poté Hollar odešel do Antverp, kde strávil 6 let. Během tohoto pobytu ve Vlámsku publikoval mnoho kreseb. K těm nejvýraznějším patří celkový pohled na Londýn a na Prahu. Vytvořil mnoho kopií Anthonise van Dycka, vlámského umělce, který Hollarovo dílo neuznával a tvrdil, že je překonané. Dodnes platí Hollarova díla k těm nejlepším interpretacím Dyckova díla.


Pohled na Prahu z Petřína vytvořený v roce 1649 podle kreseb z roku 1636


Do Cromwellovy Anglie se Hollar vrátil v roce 1952. Místo uvítání ho čekalo uvěznění, jeho přátelům se ale naštěstí podařilo domluvit brzké propuštění.

Ze začátku tvořil ilustrace k autorům jako Homér, Vergilius či k Ezopovo bajkám, vzniklo mnoho kreseb měst a kostelů. K těm nejvýznamnější z tohoto období patří Historie katedrály svatého Petra v Londýně.

Díky morové epidemii Hollar přišel o ženu a syna a díky nedostatku poptávky byla Hollarova existence nejistá. Zlom však nastal v roce 1666, kdy v Londýně vypukl "velký požár", kdy velká část dřevěného město lehla popelem.

Hollar totiž nakreslil mnoho obrazů jak hořícího Londýna tak hlavně ještě toho před požárem. Právě tyto obrazy získaly na ceně a začaly se dobře prodávat. Především díky obrazům Václava Hollara je dodnes známá podoba středověkého Londýna. Obrazy také sloužily jako předloha při obnově města.

Získal opět přízeň královského dvora. Král Karel II., který mu za služby udělil titul „scenographus regius“, ho vyslal na cestu do Portugalska, kde zmapoval město Tanger.

Dostal se i do Edinburghu, který v roce 1670 zachytil s pohledem severně od Arthur's Seat. Obraz je dodnes dochován a je v soukromém vlastnictví.


Pohled na Edinburgh z Arthur's Seat (zdroj: www.nationalgalleries.org)

Výřez obrazu: Pohled na Edinburgh z Arthur's Seat

Zdroje textu a obrázků:

Comments


bottom of page