top of page
Image by Roan Lavery

Honorární konzulát ve Skotsku

Honorární konzulát v Edinburghu

Veru Konzul.jpg
MZV_logo.png

Honorární konzulka: Veronika Macleod

Oficiálně otevřen 13. 10. 2021 

(pro veřejnost od listopadu 2021)

 

Z médií:

  1. Rozhovor české honorární konzulky pro Radio Prague International

  2. ​Česká ambasáda v Londýně

  3. Blesk: Češi jezdili ve Skotsku pro razítko i devět hodin.

Lze vyřídit na základě předem objednaného termínu přes email:

 

  • ověření podpisu (pro krajany žijící trvale na území Skotska)

  • vystavení náhradního cestovního dokladu v případě ztráty (pouze pro krajany žijící na území Skotska a turisty, kteří přicestovali z ČR)

  • pomoc občanům ČR v nouzi (telefon s hlasovou schránkou pouze pro urgentní záležitosti: 07732961720)

Z bezpečnostních důvodů generální konzulát Manchester nezasílá cestovní pasy k vyzvednutí na honorární konzulát Edinburgh.

Pravomoce honorárního konzulátu jsou omezené:

Proto se vším ostatním (vyřízení cestovního dokladu, vyřízení občanství, volby atd.) nadále obracejte na Generální konzulát České republiky v Manchesteru.

Krajané žijící ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska mimo území Skotska se musí obracet na úřad ve svém konzulárním obvodu.

Adresa

14 Eskside West

Musselburgh

EH21 6PL

odkaz na MAPU

dobrá dostupnost autobusem i vlakem z centra Edinburghu,

parkování na ulici zdarma

Nejbližší stanice vlaku: Musselburgh

Nejbližší stanice autobusu: Health Centre

(26, 30, 44, 106, 113, 124)

​Úřední hodiny & kontakt

čtvrtek       10:00 - 12:00

 

Objednávání pouze emailem:

edinburgh.honorary@mzv.gov.cz

​telefon s hlasovou schránkou pouze pro urgentní záležitosti: 07732961720

Honorární konzul je čestná funkce zahraničního zástupce, činí úkony stání moci, ale přitom se jedná o soukromou osobu, která není zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí.


Zastupuje stát bez nároku na odměnu a naopak nese náklady spojené s vlastní činností honorárního konzula. Malé a střední státy využívají služeb honorárních konzulů v zemích, kde z řady důvodů, včetně finančních, nemohou zřizovat svá profesní zastoupení. Podobně jsou honorární konzulové využíváni ve státech, kde vysílající státy sice disponují profesními zastupitelskými úřady, ale s ohledem na rozlehlost nejsou tyto diplomatické mise schopné efektivně pokrýt celé území přijímajícího státu. Na pozici jsou vybírány odpovědné osoby, které působí v dané zemi dlouhodobě, mají zkušenosti s místní administrativou a kontakt s komunitou.

Česká republika se řadí mezi státy, které využívají služeb honorárních konzulů ve velké míře. V současné době disponuje více než 220 honorárními konzuláty, profesních zastupitelských úřadů České republiky je pouze 120. Honorárního konzula jmenuje český ministr zahraničních věcí vydáním konzulského patentu a souhlas musí vyjádřit i přijímací stát.

Pravomoce HK jsou velmi omezené, jeho činnost je založena na třech základních pilířích: konzulární ochrana českých občanů a jiné formy poskytování asistence v některých administrativních záležitostech, podpora ekonomických vztahů a propagace dobrého jména České republiky.

Veronika Macleod

2021 - 2022 první rok ve funkci honorární konzulky, souhrnná zpráva zde

2022 - 2023 druhý rok ve funkci honorární konzulky, souhrnná zpráva zde

bottom of page