top of page

PŘÍSPĚVEK NA POŘÁDANÉ AKCE

Česká škola a česká komunita ve Skotsku pořádají akce pro krajany.
Níže můžete přispět finanční částkou na konkrétní události.
Více informací o akcích se dočtete v e-mailu či na blogu.

Klikněte na tlačítko DONATE, které vás přesměruje na PayPal bránu. Zde vyplňte libovolnou částku. Po odeslání vám přijde potvrzující e-mail.

Beseda s Lady Milena Grenfell-Baines MBE
22. dubna 2023

Prosíme všechny, kteří by se rádi besedy zúčastnili, o dobrovolný příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pronájmem místa a dalších výdajů. Finanční částku podle svých možností můžete darovat buď před zahájením besedy přímo na místě, nebo online prostřednictvím tlačítka Donate.

Za vaši finanční podporu vám děkujeme. 

bottom of page