top of page
20221104_101422.jpg

ARISAIG
válečný hrob a pietní místo

Slavnostní odhalení pamětních desek a informačního panelu v Arisaigu k 80. výročí operace Anthropoid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno Nov 9, 2022                                                    Foto: ©Isaac Sibecas

Arisaig, který najdete na západním pobřeží Skotska asi hodinu jízdy od Fort William, je místo, kde během 2. světové války prošli výcvikem proti nacismu českoslovenští a britští vojáci-parašutisté. Ti se zasloužili nejen o osvobození své vlasti, ale i o svobodu jiných národů v odvážných akcích v týlu nepřítele, na území obsazeném nacisty i v bitevním nasazení na frontě. Nejznámější akcí byla Operace Anthropoid, kdy Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ale nejsou to jen tito dva. Zdejšími výcvikovými centry britské SOE (Special Operation Executive) prošlo v letech 1941 - 1943 celkem 259 našich parašutistů.
 

Na památku všech bojovníků byl v roce 2009 odhalen pomník právě v Arisaigu. Ten vznikl z iniciativy tehdejšího honorárního konzula České republiky v Edinburghu Paula Millara, významně se na něm podíleli akademický sochař Josef Vajce i Martin Matějíček, předseda Společnosti přátel Skotska. Hlavní pomník je pojatý moderně, je nefigurální: tvoří ho stylizovaný padák po přistání, nejdůležitější nástroj parašutistů. Pomník je vytvořen z české žuly, která odolává místním povětrnostním podmínkám. Centrální pylon pomníku byl později doplněn dalšími kameny, které obsahují jak seznam jednotlivých výsadků, tak i jména parašutistů, kteří položili své životy v boji za svobodné Československo buď v okupované vlasti, anebo na jiných bojištích 2. světové války. Tím se stal pomník v roce 2011 dle českého právního řádu válečným hrobem.


V letošním roce se skupina lidí kolem armádního historika, dr. Eduarda Stehlíka, kteří stáli kdysi u původní myšlenky projektu památníku, rozhodla provést generální opravu a zároveň ho doplnit čtveřicí kamenů, na nichž budou vytesána jména dalších 188 mužů, kteří náročný výcvik ve Skotsku absolvovali, prošli krvavými boji na západní či východní frontě, avšak měli to štěstí, že se konce 2. světové války dožili. Veškeré aktivity probíhaly v úzké součinnosti jak s duchovním otcem celého pomníku Paulem Millarem, tak i stávající honorární konzulkou České republiky v Edinburghu, paní Veronikou Macleod.

Tento projekt, na kterém se pracovalo více než půl roku, obnášel důslednou a precizní práci všech zúčastněných, jmenujme především paní Veroniku Macleod, pány dr. Eduarda Stehlíka, Martina Matějíčka, Adama Lučaníka, v neposlední řadě též pana Paula Millara i kameníky z kamenictví v Pečkách, kteří v letech 2009 - 2011 postupně vytvořili všechny prvky původního památníku. Těžké kamenné desky absolvovaly pozemní cestu dlouhou 2200 km, jejich instalace v nepříznivém podnebí skotského západního pobřeží znamenala vyčerpávající práci ve větru, zimě a dešti. Celkové dokončení včetně úpravy a zvelebení okolí kamenných desek je naplánováno na jaro 2023.

V pátek 4. 11. 2022 se v Arisaigu konalo pietní shromáždění v souvislosti s odhalením desek s novými jmény a původních desek s obnovenými nápisy. Do prostoru památníku byla umístěna informační deska, jejíž odhalení bylo součástí ceremoniálu. Realizace desky byla uskutečněna díky štědré podpoře spolkem Land Sea & Island Centre a jeho přátel.

Ceremoniál slovem provázela honorární konzulka České republiky, paní Veronika Macleod. Slova se ujal armádní historik, dr. Eduard Stehlík, který vyzval přítomné k položení věnců. Věnec za Českou školu a komunitu ve Skotsku položila paní Veronika Macleod. Ta po ukončení tohoto aktu požádala faráře Stana, aby památníku požehnal modlitbou, po které následovala minuta ticha za padlé vojáky.

 

Slavnostní chvíle doplnila svým projevem velvyslankyně z české ambasády v Londýně, paní Marie Chatardová, která mimo jiné vyzdvihla význam tohoto válečného hrobu a nutnost jeho uchování pro budoucnost. Po ní se znovu ujal slova pan dr. Eduard Stehlík. Ten připomenul úsilí, které bylo vynaloženo na realizaci jak původních, tak i nových žulových desek a především poděkoval všem, kteří se na ní podíleli a ocenil jejich pomoc a spolupráci. V průběhu ceremoniálu zazněly dojemné melodie, které na skotské dudy zahrál pan Allan McKenzie.

Vzácnými hosty tohoto slavnostního shromáždění byli pan dr. Paul Brna, Jiří Christopher Pavel a Antonín Šubrt, potomci parašutistů, jejichž jména jsou nově vytesána na deskách. Velkou oporou byli i další potomci parašutistů, jmenovitě paní Gerry Manolas a dr. George Scott z organizace Memorial Association for Free Czechoslovak veterans, kteří se bohužel nemohli osobně dostavit.

Pietního aktu se zúčastnilo 41 lidí, přítomni byli zástupci české, slovenské i britské komunity. Zazněla zde slova poděkování i zdejším organizacím, které se odkazu historických událostí tohoto místa věnují. Přítomni byli jejich zástupci a dobrovolníci. Místní spolek Arisaig Community Trust reprezentoval Steve Westwood, který se velkou měrou spolupodílel na usazení žulových desek.

Alison Stewart a Dr. Henrik Chart jsou dobrovolníci v Land Sea & Island Centre, kde je umístěna stálá expozice na připomínku významu událostí, které se zde v průběhu 2. světové války udály. Spolek udržuje jejich význam stále aktuální. Po ukončení ceremoniálu pozval Dr. Henrik Chart všechny přítomné do centra, kde představil expozici a doprovodil ji poutavým vyprávěním. Dalšími ze zástupců byli členové Arisaig & District Community Council.

Na závěr patří velké poděkování všem dárcům, kteří v rámci vyhlášeného fundraisingu na dokončení tohoto památníku československých parašutistům přispěli a i díky jim bylo možné celý projekt úspěšně realizovat. Jen za Českou školu ve Skotsku bylo vybráno téměř £1000, další peněžní dary byly mnoha dárci zaslány na transparentní účet v České republice.

 

Aktualizace infomace o fundraisingu: Velmi potěšující zpráva přišla 14. prosince 2022, kdy vláda České republiky na návrh ministryně obrany Jany Černochové schválila poskytnutí významného finančního daru na výdaje spojené s provedením generální opravy památníku čs. parašutistů ve skotském Arisaigu.

Fotografie, které dokreslují významnou atmosféru před ceremoniálem i po něm, najdete zde

Videozáznam z průběhu ceremoniálu pokládání věnců a proslovů najdete zde

20221103_143200.jpg

Unveiling Ceremony in Arisaig to Commemorate the 80th Anniversary of Operation Anthropoid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 10, 2022                                                                           Photo: ©Isaac Sibecas

Translated from the original article by Věra Mužíková by Veronika Macleod

 

Arisaig is a beautiful place about an hour's drive from Fort William on the west coast of Scotland, and a place where Czechoslovak and British soldiers - especially paratroopers - underwent training in the SOE (Special Operation Executive). They helped to free their homeland and other nations in brave operations. The best known is Operation Anthropoid when Jan Kubiš and Jozef Gabčík assassinated Reinhard Heydrich. Together with these two, 259 of our paratroopers underwent SOE training in 1941-1943.

In memory of all these heroes, a memorial was unveiled in 2009 for Czech and Slovak paratroopers. Former Honorary Consul Dr Paul Millar organized it with academic sculptor Josef Vajce, and Mr Martin Matějíček, chairman of Společnost přátel Skotska. The modern memorial is in the shape of a parachute after landing.

 

It is made of Czech granite that withstands Scottish weather conditions. The memorial was later completed with stones carrying the names of 71 men who lost their lives in training and on the battlefields of WWII. In 2011 the Memorial received the status of a war grave.

 

In spring 2022 a team was formed around army historian Dr Eduard Stehlík. Part of that team had already worked on the Monument for Czech and Slovak paratroopers between 2009 and 20011, and they had decided to renovate the site and add 4 new stones with 188 names of those men who underwent SOE training in Arisaig, fought for our freedom but were lucky enough to see the end of WWII.

Dr Paul Millar and new Honorary Consul Veronika Macleod helped with the project in Scotland to give support to Dr Stehlik, Mr Martin Matějíček, Mr Adam Lučaník and stonemasons from Pečky in the Czech Republic. The heavy stones traveled 2200km and the whole team worked on their installation in rain, wind and cold for a week. Final renovations and work will be completed in spring 2023.

On Friday 4th November 2022 an unveiling ceremony of the new stones and new information desk was held in Arisaig. The new desk has been organised by the Land Sea & Island Centre and their Friends.

 

Honorary Consul Veronika Macleod led the whole ceremony and also laid the wreath on behalf of our Czech schools and community in Scotland whilst Dr. Stehlik supervised the wreath laying. Father Stan blessed the stones and a minute's silence was observed for our heroes.

 

The importance of this occasion was shown by the fact that the Ambassador of the Czech Republic Mrs Marie Chatardova made a flying visit from London to make the keynote speech about the importance of this war memorial for future generations.

 

Dr Stehlik thanked everyone involved in his speech and laid a wreath on behalf of the Lidice Memorial, where he is a Director.

Piper Allan McKenzie played for us and other important guests were the descendants of those carved on the stones, namely dr. Paul Brna, Mr Jiří Christopher Pavel, Mr Antonín Šubrt. Other relatives of the veterans that have given big support to the whole team were Mrs Gerry Manolas and Dr George Scott from the Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans, who were unable to attend in person.

The ceremony was attended by over 40 guests from near and far. Ms Macleod thanked local people and organisations for looking after the memorial, especially Mr Steve Westwood, Chair of Arisaig Community Trust, Mrs Alison Stewart and Dr Henrik Chart from Land Sea & Island Centre, and Members of Arisaig & District Community Council. Dr Chart who recently received an award from the Czech Ministry of Defence, invited all the guests to see the exhibition showing important moments from SOE history.

A Final Big Thank You is to all members of the public who contributed towards the project. Fundraising by the Czech School Scotland collected £1000 and others contributed to a collection in the Czech Republic.

 

Fundraising - update: A very pleasant announcement came on December 14, 2022. By the proposal of the Minister of Defense Jana Černochová, the government of the Czech Republic approved the provision of a significant financial gift to compensate for expenditures related to the general restoration of the Czechoslovak paratroopers in Arisaig, Scotland.

More photos here

Video here

20221103_143200.jpg

Články, které přinášejí obsáhlé informace
o historii a průběhu vzniku válečného hrobu
a památníku v Arisaigu a jeho obnově

bottom of page