top of page

Vyřizování dokladů na území Velké Británie pro dítě s českým občanstvím narozeným ve Velké Británii

Dozvíte se, jak žádat o britský rodný list, český rodný list, český pas a britský pas pro své dítě, které se vám narodí/narodilo na území Spojeného království.


Narodila se mi holčička na podzim 2021, tedy covidová pandemie již byla značnou dobu mezi námi a poněkud změnila dostupnost a časovou odezvu na úřadech i u lékařů. Takže jsme museli být obrněni dávkou trpělivosti při vyřizování. Snad se to časem zlepší, ale radši vám dám hned do začátku radu. Buďte trpěliví. Co všechno jsme museli zařídit, jsem sepsala v tomto článku jako svoji osobní zkušenost a manuál pro vás.


Jelikož jsme věděli, že se chceme v dohledné době stěhovat mimo Spojené království, žádali jsme o 3 dokumenty ze 4 zmíněných níže. (O český pas jsme nakonec nežádali, jelikož to na nás bylo moc časově náročné. Spokojili jsme se s britským s tím, že český bude rychlejší a pohodlnější vyřešit v ČR).


První tři dokumenty je možné řešit pouze v uvedeném pořadí. O britský pas můžete zažádat ihned po vystavení britského rodného listu a splnění dalších nutných podmínek.


 

1. Britský rodný list


O britský rodný list se žádá po narození dítěte. Je jedno, jakého jste občanství. O rodný list musíte zažádat. Někde vám vyplnění žádosti nabídnou rovnou v porodnici, ale většinou si musíte sami sjednat schůzku na úřadě. Toto byste měli učinit ve Skotsku do 21 dnů od narození dítěte a ve zbytku Británie do 42 dnů. (Covid to trochu protáhl.)


Web pro zbytek Spojeného království: https://www.gov.uk/register-birth


Můj příběh:

V porodnici se nás nikdo neptal na celé jméno miminka. Používala jsem jen křestní, které bylo bez překvapení na všech cedulkách špatně napsané, ale to vůbec nevadilo. Jednalo se jen o rozpoznání mého dítěte. (Dopis z nemocnice mi přišel označený jako Baby Beerová. Moje dcera má samozřejmě křestní jméno a také jiné příjmení po otci.) Takže i když jsem byla z porodnice doma, neměla jsem žádný oficiální dokument, že se moje dcera narodila a jak se jmenuje. Musela jsem si to zařídit sama. Tedy sjednat si schůzku na úřadě, který se zabývá Register a Birth. Jak jsme byli nadšení z toho, že mají hezky přehledně vytvořený online formulář, tak nás záhy ten samý formulář velmi vytočil, jelikož nešel odeslat. Po telefonátu s paní z úřadu nám bylo sděleno, že se formulář musí poslat přesně v 9 ráno a možná budeme mít štěstí a půjde to. To nám hlava nebrala a samozřejmě ani v 9 ráno to nefungovalo několik dní po sobě. Naštěstí se k nám přes emailovou komunikaci dostalo telefonního čísla, které nebylo na webu, ale které nám přineslo termín schůzky. To už uběhlo 5 týdnů od narození.


Pokud chcete, aby na rodném listu byli oba rodiče, musíte mít oddací list, nebo v případě nesezdaných rodičů musí přijít oba na registraci. Za hlavní osobu je brána matka a té se na místě ještě zeptají, zda chce uvést jméno otce. (Tak jsem to aspoň měla já. Otec byl dost přehlížen.)


Co s sebou na registraci o narození dítěte a tedy vyřízení britského rodného listu?

 • průkaz totožnosti

 • pokud nemocnice vydala nějakou kartu při narození či Red Book (hodí se, ale není nutné)

 • pokud jsou rodiče svoji, tak oddací list (není nutné, pokud jsou přítomni oba)


Rodný list vám vystaví za poplatek ihned (£11 v roce 2021). Nechte si vystavit minimálně 2 kopie! O jednu totiž přijdete při vyřizování českého rodného listu. Pokud rovnou vyřizujete britský pas, tak tam se musí poslat originál, který vám sice vrátí, ale chvíli to trvá.


Britský rodný list je pouze potvrzení o narození dítěte ve Velké Británii a dostane ho každé dítě zde narozené. Nesouvisí s občanstvím! Britské občanství dítě získává automaticky, pokud je alespoň jeden z rodičů britským občanem, nebo je držitelem Settled statusu.


Ještě taková zajímavost.

Vaše dítě můžete pojmenovat ve Spojeném království úplně, jak chcete. Jméno si můžete vymyslet, dát více jmen, a dokonce nemusí mít ani vaše příjmení. https://deedpolloffice.com/change-name/law/birth-registration


 

2. Český rodný list


Tak. Máte v ruce britský rodný list. Jak teď na ten český? Podmínkou pro vystavení českého rodného listu je určení českého státního občanství dítěte. To získává dítě, pokud v den jeho narození je alespoň jeden z rodičů českým občanem. (I když pokud je Čech jen otec, je to složitější, než pokud je Češkou matka). Pokud tedy úspěšně držíte v rukou britský rodný list vašeho dítěte narozeného ve Spojeném království a alespoň jeden z rodičů je české národnosti, můžete zažádat o český rodný list. Na českém rodném listě je rodné číslo, které je potřebné pro další komunikaci s českými institucemi (třeba se zdravotní pojišťovnou, lékaři či třeba pro zřizování různých spoření pro dítě v ČR).


Krok po kroku:

 1. Sjednejte si termín schůzky na konzulátu v Manchesteru (popř. v Londýně na velvyslanectví, pokud vaše bydliště spadá tam). Objednává se telefonicky a doporučuji řešit v předstihu. Termín dostanete za několik týdnů (záleží na aktuální vytíženosti úřadu).

 2. Potřebujete si nechat přeložit britský rodný list do češtiny. To vám může udělat pouze certifikovaný překladatel. Zde je jmenný seznam překladatelů v Británii s kontakty. Tento překlad bude ještě doověřen ověřovací doložkou (razítkem/apostilou) na velvyslanectví/konzulátu. Za všechno se platí, tak s tím počítejte.

 3. Než se vydáte na konzulát/velvyslanectví, vytiskněte a vyplňte formuláře potřebné pro vaši žádost.

 4. S vyplněnými formuláři, britským rodným listem a přeloženým českým rodným listem vašeho dítěte, rodnými listy rodičů, doklady totožnosti, oddacím listem (pokud je) a financemi, nutnými k vyřízení vaší žádosti, můžete v den sjednané schůzky vyrazit směr konzulát v Manchesteru / velvyslanectví v Londýně.

 5. Po úspěšném zažádání budete čekat 2–3 měsíce na vystavení českého rodného listu. Součástí je i vystavení osvědčení o státním občanství České republiky, které má platnost 1 rok a právě s tímto dokumentem můžete zažádat o český pas.

 

3. Český pas


Asi nejjednodušší cesta žádosti o český pas pro vaše dítě žíjící s vámi v zahraničí je to vyřešit hned ten samý den, kdy budete vyzvedávat český rodný list a osvědčení o občanství na konzulátu. Rovnou s vámi vyplní papíry a nemusíte sjednávat další schůzku, která vám přinese další časovou prodlevu.


Kromě již zmíněných dvou dokumentů, které jsou výše zmíněné, budete ještě potřebovat fotografii dítěte a vyplněné dokumenty dostupné na webu konzulátu.


Odhadovaná doba vyřízení dle informací na webu konzulátu je 7–8 týdnů. Pas si opět musíte osobně vyzvednout. Není možné ho zaslat!


 

4. Britský pas


Pokud alespoň jeden z rodičů má britské občanství nebo je držitelem settled statusu (tzn. žije ve Spojeném království více než 5 let a má to úředně potvrzené právě udělením settled statusu, který je na stálo.), má vaše dítě nárok na britské občanství, a tedy i na britský pas. Jakmile máte v rukou britský rodný list, můžete požádat i o britský pas.


 1. Žádost můžete pohodlně poslat přes online aplikaci včetně nahrání fotografie. https://www.gov.uk/apply-renew-passport

 2. Po úspěšném odeslání online žádosti je nutné, aby vám nějaká osoba s britským občanstvím dosvědčila identitu vašeho dítěte. To se také děje online. Komunikace probíhá přes email.

 3. Musíte odeslat poštou originál britského rodného listu (bude vrácen) a dokument prokazující settled status nebo britské občanství.


Žádost stojí 54 liber (k 11/2021) a pas jsme měli do měsíce vystavený (oficiální lhůta je 10 týdnů).


Pokud vám nevyhovuje online aplikace, lze vyřešit i poštou.

 

Snad vám sepsání těchto žádostí a postupů pomůže při vyřizování vašich dokumentů a třeba pomůže předejít nesnázím, které často při komunikaci s úřady nastávají.


Tady jsou oficiální weby českých úřadů, kde najdete více informací:Comments


bottom of page