top of page

Roslin a vůně medvědího česneku

Obec Roslin (Roslyn, Rosslyn – pochází z keltských slov Ross, tj. útes a Lynn – vodopád) se nachází 11 km (7 mil) od Edinburghu v oblasti Midlothian. Ideální spoj z Edinburghu: linka autobusu číslo 37.Historie tohoto místa se pojí s kdysi váženým a Skotsku věrným rodem St. Clair, kteří toto území dostali od krále Malcolma III. v roce 1068. Zástupci tohoto jména bojovali věrně po boku skotských králů proti Anglii. V dobách Roberta I. Bruce (1317) obdržel Henry, 7. baron z Roslinu, rozsáhlé pozemky, kde bylo zbudováno rodové sídlo – Roslinský hrad. Hlavní rozvoj vesnice přišel v 15. století se Sirem Williamem St. Clairem, velmi vzdělaným a výjimečným mužem té doby. Mimo jiné se pyšnil titulkem protektor a patron skotských zednářů (získal ho r. 1441 od Jakuba II.) ve významu kamenických mistrů ovládající matematiku a geometrii.


Právě on dal myšlenku, návrh a realizaci Rosslynské kaple. Byla jeho celoživotním dílem, na které sám dohlížel. Ruku v ruce se stavbou se dařilo i vesnici, která vzkvétala díky přílivu dělníků z mnoha koutů Evropy. Ti dostávali od hraběte pozemky a domy. Celá stavba trvala přesně 40 let (1446-1486), a bohužel byl Sir William v nově vybudované kryptě pochován 4 roky před dokončením.Roslin a jeho vládnoucí rod Sinclairů (poangličtěná verze jména St. Clair se začala používat koncem 15. století) narazily, jako mnoho jiných míst Velké Británie, v 17. století na zkázu jménem Oliver Cromwell. Roslinský hrad byl těžce poničen ostřelováním z děl a kaple sloužila jako tábor pro tuto puritánskou armádu. Během této doby byla kaple vypleněna a značně poničena. Opuštěná a chátrající byla ponechána více než sto let. První velká rekonstrukce přišla v letech 1810-1811, kdy, ke škodě historiků, byla položena nová podlaha a tedy zničena další část staré symboliky. Klíčový moment pro zachování kaple přinesla královna Viktorie, která svatostánek navštívila v roce 1842 a vyjádřila přání, aby byl zemi zachován. Jako největší a zároveň nešťastný počin rekonstrukce se označuje přistavění apsidy, sloužící jako baptisterium a místo pro varhany, na konci 19. století. Bohužel apsida zcela narušila symbolický a nanejvýš promyšlený vzhled celé stavby.Spisovatel Dan Brown vydal v roce 2003 knihu The Da Vinci Code (Šifra mistra Leonarda), která byla následně zfilmována a v kinech se objevila v květnu 2006. Téma svatého grálu, které je v knize ústřední, je spjato právě s Rosslynskou kaplí. A to je důvod, proč se změnil duch tohoto místa ze zřídka navštěvované a klidné vesničky v lákadlo tisíců turistů. Po přílivu peněz z turismu se začátkem 21. století kaple zcela zrekonstruovala a přibyla budova s muzeem, suvenýry i kavárnou.


Hlavním zdrojem pro sepsání tohoto článku mi byla kniha Skotsko od Jana Hrdiny. Doporučuji přečíst všem milovníků Skotska, Spojeného království či historie. Velmi čtivě napsané.


Od kaple vede lesní cesta k zřícenině hradu a řece North Esk s dřevěnou lávkou. Já toto místo navštívila v polovině března 2018 za jasného počasí. Žádní turisté, klid a všude rostl medvědí česnek. Ta vůně, obrostlé kameny mechem a historie kolem působily opravdu mystičně.Další zajímavost:

V přilehlé obci Bush sídlí biologický a biochemický Roslin Institute, kde se roku 1996 narodila ovce Dolly – první klonovaný savec v dějinách lidstva. Tu dnes najdete vystavenou ve skotském národním muzeu v Edinburghu.


web pro návštěvníky: www.rosslynchapel.com


autor fotek: Kateřina Beerová


Comments


bottom of page