top of page

Preplatenie zákonnej nemocenskej dávky v prípade karantény

14/01/2021

Získať preplatenie zákonnej nemocenskej davky (SSP) v prípade karantény nie je až tak ťažké. HMRC schéma na koronavírusové nemocenské dávky umožňuje menším zamestnávateľom získať späť časť alebo celú štatutárnu nemocenskú dávku vyplácanú zamestnancom, ktorí sú neprítomní v práci kvôli príčinám spojeným s koronavírusom.

Oprávnení zamestnávatelia

Zamestnávateľ je oprávnený využívať tento program, ak k 28. februáru 2020 zamestnával vo všetkých svojich mzdových systémoch PAYE menej ako 250 zamestnancov a vyplatil nemocenské zamestnancovi, ktorý bol neprítomný v práci z dôvodu neprítomnosti súvisiacej s koronavírusmi.

Schopnosť získať SSP sa neobmedzuje iba na zamestnancov, ktorí majú príznaky koronavírusu, vzťahuje sa tiež na SSP vyplácané zamestnancom, ktorí sú povinní sa izolovať v dôsledku Covid-19.

Žiadosť SSP súvisiaca s obdobiami vlastnej izolácie

Zamestnanec má nárok na SSP, ak:

  • sa sám izoluje, pretože niekto, s kým žije, má príznaky koronavírusu alebo má pozitívny test na Covid-19

  • bolo mu povedané od NHS, aby sa izoloval, pretože bol v kontakte s niekým, kto mal pozitívny test na Covid-19

  • alebo bol upozornený od NHS, aby sa izoloval pred chirurgickým zákrokom až na 14 dní

SSP platné od prvého dňa choroby

Pravidlá SSP boli v súvislosti s neprítomnosťou koli koronavírusu zmiernene a zamestnanci môžu dostávať SSP od prvého dňa neprítomnosti súvisiacej s koronavírusom - tri dni čakania sa nemusia dodržať pred splatnosťou SSP (ako to zvýčajne bolo pre tým).

Pokiaľ ide o samotne obdobie karanteny, SSP je možné vyplácať od prvého dňa, keď je zamestnanec mimo práce, pretože sa sam izoluje, ak obdobie sebaizolácie:

  • začalo 13. marca 2020 alebo neskôr, ak má niekto, s kým žije, príznaky koronavírusu alebo sa sám izoluje

  • začalo 28. mája 2020 alebo neskôr, keď zamestnanca informovalo NHS o tom, že prišiel do kontaktu s niekým, kto mal pozitívny test na prítomnosť koronavírusu

  • začalo 26. augusta 2020 alebo neskôr, keď zamestnanec bol informovaný od NHS o nutnosti samostatnej izolácie pred operáciou.

Ak sa od zamestnanca vyžaduje, aby sa izoloval pred chirurgickým zákrokom, ako absencia súvisiaca s koronavírusmi sa počítajú iba dni vlastnej izolácie. Akékoľvek SSP zaplatené za deň operácie a akékoľvek dni zotavenia nesúvisia s koronavírusom a nemožno ich počítať do žiadosti.

Spätné získanie SSP

Oprávnení zamestnávatelia môžu získať späť SSP až za dva týždne, ak zamestnanec bol neprítomný v práci kvôli koronavírusu. Nárok sa môže vzťahovať na viac ako jedno obdobie neprítomnosti, ale ak zamestnanec bol neprítomný v práci dlhšie ako dva týždne kvôli koronavírusu, jeho výška je obmedzená len na dva týždne SSP - náklady na prípadné ďalšie vyplatené SSP musí niesť zamestnávateľ sám.

Žiadať o preplatenie zákonnej nemocenskej dávky (SSP) v prípade karantény treba podať cez vášho zamestnávatela, ktorý to vybaví prostredníctvom portálu na webovej stránke

Článok od: Cloud 9 Accounting Team, www.cloud9accountingteam.co.ukzdroj úvodní fotky: rupixen.com

Comments


bottom of page