Preplatenie zákonnej nemocenskej dávky v prípade karantény