top of page

Přehledně o podzimních volbách 2021 do Poslanecké sněmovny PČR

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny PČR a jako občané České republiky máme právo volit i ze zahraničí. Víte ale jak na to? Dali jsme dohromady hlavní odkazy a informace, které vám to usnadní.

A také organizujeme společnou cestu do Manchesteru!

KDY: 8. a 9. října 2021


KDE: Lze pouze fyzicky. Ve Velké Británii jsou dvě místa, kde můžete volit. Na Generálním konzulátu v Manchesteru a na Velvyslanectví v Londýně. Ani na jedno místo však nesmíte dorazit jen jako "Já jsem tady a chci volit." Musíte si předem vyřídit potřebné dokumenty!

(Pokud máte vyřízený voličský průkaz, můžete volit kdekoliv po světě na zastupitelském úřadě ČR.)


KOHO: Letos státní volební komise určila losem, že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

Skvělé osvěty, seskupení informací a stmelení lidí napříč světem se ujala iniciativa Chceme volit distančně. Určitě jste o nich již slyšeli. Jejich název napovídá, že hlavní myšlenkou projektu je zvýšit povědomí o korespondenční volbě a dosáhnout v budoucnu možnosti distanční volby. Tedy abyste nemuseli jet fyzicky na zastupitelský úřad, který je často desítky či stovky kilometrů vzdálený a mohli svůj hlas zaslat poštou.

Jelikož se jedná o celosvětovou iniciativu, i jejich prezentace k volbám a podpůrné video se týká obecně všech občanů ČR ve světě. Pokud chcete vědět více, jak patřičné dokumenty vyřídit a jak postupovat konkrétně ve Skotsku, čtěte dál.Připravili také prezentaci shrnující informace o volbách:

České volby ve Skotsku

Jak už jsme psali výše, ve Velké Británii jsou pouze 2 zastupitelské úřady, kde je umožněné volit do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021. Jelikož je k nám blíže Manchester, asi většiny z vás se bude týkat tato možnost.

Co vyřídit před volbami?

Jako občan České republiky máte 2 možnosti, jak se zaregistrovat k volbám.

1) Zapsat se do zvláštního seznamu voličů (ZSV)

 • Funguje podobně jako když jste přihlášeni v ČR k trvalému bydliště, akorát tedy v zahraničí. Jinými slovy se přihlásíte ke konkrétnímu zastupitelskému úřadu (pro Skotsko: Generální konzulát v Manchesteru) a po zapsání si nemusíte již vyřizovat žádné další dokumenty. Jednoduše máte svůj "domovský" úřad, kam můžete vždy přijet, pokud se budou konat v ČR volby a umožní vám zde volit.

 • Což ale také znamená, že volič zapsaný do ZSV bude automaticky vyškrtnut na území České republiky ze stálého seznamu voličů.

 • Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem je stálý, tudíž ti, kteří jsou v něm jednou zapsáni a nepožádají o vyškrtnutí, jsou v něm vedeni i nadále. Na to pamatujte, až se budete někdy stěhovat.

Zapsání do zvláštního seznamu voličů v Manchesteru

 • Žádost o zapsání do seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tzn. 29. 8. 2021.

 • Není třeba jezdit osobně, postačí si nechat ověřit na britské poště kopie všech požadovaných dokumentů a zaslat je poštou. Na základě zaslaných dokumentů vám zašlou z generálního konzulátu potvrzení o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V současné době GK v Manchesteru doporučuje se registrovat tímto způsobem!

 • Požadované dokumenty pro vyřízení:

  • platný pas nebo občanský průkaz

  • doklad o bydlišti ve Velké Británii (nejčastěji kopie účtů za vodu, elektřinu atp.).

 • Ucelené informace včetně formuláře na webu Generálního konzulátství Manchester

 • Co je Zvláštní seznam voličů dle MZV


2) Zařídit si voličský průkaz

 • Tento dokument vám umožňuje volit kdekoliv po světě (kdekoliv v České republice nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí). Jeho vyřízení, hlavně ze zahraničí, si vyžaduje ale trochu více námahy.

 • Průkaz vydává váš zastupitelský úřad. Tedy úřad v místě nahlášené trvalé adresy v ČR.

 • Pokud jste již odhlášeni z adresy v ČR, pak úřad, kde jste registrovaní do zvláštního seznamu voličů (např. GK Manchester).

 • Voličský průkaz se vydává pouze na jedny konkrétní volby.

Vyřízení voličského průkazu

 • Doporučujeme začít vyřizovat v předstihu nebo se alespoň dostatečně dopředu seznámit s podmínkami vyřízení.

 • Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 23. září 2021, požádat osobně lze nejpozději do středy 6. října. 2021 do 16.00 hodin.

 • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 • Zažádat lze 3 způsoby:

  • osobně, vyplníte formulář na daném úřadě nebo si vytisknete předem on-line formulář, pokud ho váš daný úřad poskytuje (Na počkání až těsně před volbami, jinak musíte navštívit ještě jednou pro vyzvednutí.)

  • písemně poštou, doručeno musí být nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. dne 1. října 2021, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo žádostí opatřenou uznaným elektronickým podpisem

 • Vydání voličského průkazu - 4 možnosti:

  • předání osobně do rukou žadatele

  • předání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti)

  • zaslání poštou na zvolenou doručovací adresu

  • na základě žádosti zaslání na adresu zastupitelského úřadu, kde se rozhodnete hlasovat

 • Další informace na stránkách MVČR:

 • Informace a formuláře pro vyřízení voličských průkazů naleznete na stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů dle vašeho trvalého bydliště či konzulátů, pokud jste v ČR odhlášeni.

 • Jako příklad a zdroj informací o voličských průkazech uvádíme web Prahy 5, který je uveden také v prezentaci výše.

Jakmile máte administrativu vyřízenou, počkejte na pátek nebo sobotu 8. - 9. října 2021 a vyražte volit. Čím víc nás bude, tím větší váhu budou mít naše hlasy při hlasování.Pro zajímavost:

Odhaduje se, že ve Skotsku žije asi 10 000 českých občanů s právem volit. Ve světe až 250 000. A to nejsou malá čísla, která by nic neznamenala. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 byla volební účast 60,84 % z celkového počtu 8 374 501 registrovaných voličů. Výsledky si můžete připomenout třeba zde.Pojeďte volit ze Skotska do Manchesteru společně


Pod taktovkou Češi v kiltu ve Skotsku se uspořádá společná cesta na Generální konzulát v Manchesteru, kde společně odvolíme. Prvním krokem je vůbec dohodnutí se, v jaké formě tato výprava bude uskutečněna. Vyjádřete se proto v tomto dotazníku, jestli chcete jet a jak.
Děkujeme za váš zájem. Snad nás bude hodně.


Jakékoliv dotazy ohledně voleb směřujte ideálně na FB stránku Češi v kiltu, popř se ptejte na našem FB Skotsko.co.uk pod příspěvkem o volbách.


A přidejte se do události na Facebooku:
weby k volbám:
Comentarios


bottom of page