top of page

Robert William Seton-Watson

Robert William Seton-Watson, britský historik a publicista, píšící po pseudonymem Scotus Viator.


Narodil se 20. 8. 1879 v Londýně. Jeho rodina pocházela ze Skotska. Vystudoval Oxfordskou univerzitu. Byl jedním z hlavních pomocníků TGM při propagaci myšlenky nezávislého Československa ve Velké Británii. Příležitost k tomu dostali během první světové války, kdy v zákopech umírali statisíce Britů a britští politikové se začali zabývat hledáním netradičních spojenců, s jejichž pomocí by mohly oslabit síly protivníka. Robert W. Seton-Watson byl v té době zřejmě jediným britským akademikem, který se dějinami slovanských národů, existujících v rámci Rakouska-Uherska, důkladněji zabýval. Dokonce kvůli napsání knihy „Rasové problémy v Uhersku“ (1911) strávil delší čas ve Střední Evropě. Nejprve pobyl v Budapešti, protože se mylně domníval, že z uherské národnostní politiky vůči slovanským národům by se mohla poučit i sama Velká Británie, jak zacházet se Skoty. Maďaři  ho zklamali, dokonce se mu pokoušeli namluvit, že žádní „Slováci“ neexistují, což ho z počátečního obdivu k Uhrám vyléčilo. Oči se mu otevřely, když ho student Anton Štefánek pozval na Slovensko, kde poznal uplatňování Národnostního zákona na vlastní oči. Přesvědčil se o nespokojenosti Čechů, Poláků a Chorvatů v habsburské monarchii a násilném pouheršťování Slováků. Od té doby se stal zastáncem práv slovanských národů v Rakousku-Uhersku. Navázal přátelství s Milanem Rastislavem Štefánikem.

Za „Velké války“ se dílu Setona-Watsona dostalo uznání. Stal se expertem britského MZV na Střední Evropu a Balkán. Po příjezdu TGM do Londýna mu pomáhal získat vlivné kontakty v akademickém světě a na ministerstvu zahraničí. Pomohl mu získat místo profesora na Londýnské King´s College a společně iniciovali založení Školy slovanských studií v Bloomsberry.

 

Seton-Watson stál TGM mu po boku, když propagoval poválečné uspořádání Evropy s novými státy vzniklými na troskách monarchie - samostatným Československem, Polskem, Chorvatskem a Rumunskem. O tom, že to nejsou jen sny a krásná slova, přesvědčily britské politiky Masarykovy činy, zejména založení československých legií, které začaly bojovat na straně Spojenců.


Skotskému příteli Slovanů se za jeho dílo a vliv na poválečné uspořádání dostává ve dvacátých letech četných poct, mimo jiné čestných doktorátů na Karlově Univerzitě, na Univerzitě Komenského a Univerzitě v Záhřebu.


Po válce Seton-Watson působil jako profesor Katedry středoevropských studií  na University College London. V roce 1919 se zúčastnil pohřbu M.R. Štefánika. V roce 1924 byl ve svém domě na ostrově Skye hostitelem Karla Čapka a prof. Otakara Vočadla během jejich cesty po Skotsku. Karel Čapek ho v Anglických listech popisuje takto: „To je pan Seton–Watson alias Scotus Viator, znáte ho všichni, neboť bojoval s námi jako archanděl Gabriel. Má dům na ostrově Skye, píše historii Srbů a večer hraje na pianolu u krbu s hořící rašelinou. Má krásnou vysokou paní a dva nepromokavé kluky a modrooké nunátko, okna k moři a ostrovům a pokoje plné předků a obrazů z Čech.“

 

Karel Čapek vzpomíná na své dny na ostrově Skye jako na nejhezčí dny svého britského putování. Krása Coolin Hills, kam hostitel vzal Karla Čapka na výlet, ho fascinovala. Průvodce Čapka prof. Otokar Vočadlo vzpomíná, že na rozloučenou si s hostitelem a jeho paní si zazpívali píseň Roberta Burnse  Auld Lang Syne a drželi se přitom za ruce. Nikdy prý neviděl Čapka tak dojatého…

Velmi důležitou úlohu Seton-Watson sehrál i během druhé světové války v britské zpravodajské službě, které se velmi hodily jeho hluboké znalosti historie národů podmaněných Hitlerem. V té době vznikají jeho díla:


·        Masaryk In England (1943)

·        A History Of The Czechs And Slovaks (1943)


Seton-Watson, byl po roce 1948 z české historie vykázán a navrátil se do ní až po listopadu 1989. Objevuje se i na slovenské poštovní známce z roku 2007.


Oba „nepromokaví kluci“ R.W. Setona-Watsona kráčeli v jeho šlépějích a stali se významnými britskými historiky.  Předtím, jako britští důstojníci, si připsali četné zásluhy během druhé světové války. Christopher, který bojoval u El Alameinu, přednášel na Oxfordské univerzitě italské dějiny a byl zakladatelem Asociace pro studium moderní Itálie. Druhý „nepromokavec“ Hugh Seton-Watson, CBE, pro změnu přednášel ruské dějiny na University of London a Kolumbijské univerzitě a byl autorem základních knih o ruských dějinách vydaných v době studené války.


Spojenec a přítel Čechů a Slováků R.W. Seton-Watson zemřel roku 1951 na Parkinsonovu nemoc.

 

 Milan Jakobec, 14. 4. 2024


Místo posledního odpočinku Roberta Williama Setona-Watsona na hřbitově ve skotském Abernethy nedaleko Perthu

Comments


bottom of page