top of page

Přídavek na dítě (Scottish Child Payment) je nyní dostupný více rodinám žijícím ve Skotsku.


Skotská vláda od listopadu 2022 rozšířila dostupnost přídavku na dítě (Scottish Child Payment), který má pomoci uhradit náklady spojené s péčí o děti. Více rodin nyní tedy dosáhne na týdenní příspěvek ve výši £25 za každé dítě do věku 16 let, o které se staráte. Příspěvek je vyplácen každé 4 týdny a je jen na vás, za co příspěvek utratíte, pokud bude vaše žádost úspěšná.

Skotský přídavek na dítě je jedním z pěti balíčků výpomoci, které Skotská Správa Sociálního Zabezpečení rodinám nabízí. Dále je možné si při splnění jednotlivých podmínek zažádat o Best Start Grant, Best Start Foods, Child Benefit a Scottish Child Payment Bridging Payments.


O přídavek na dítě si můžete zažádat, pokud splníte tyto podmínky:

- žijete ve Skotsku

- vy nebo váš partner pobíráte určité přídavky či finanční výpomoc od státu

- vy nebo váš partner se staráte o dítě do 16 let věku


Zažádat si může rodič, partner či opatrovník, který pobírá alespoň jeden z těchto benefitů:

- penzijní kredit (Pension Credit)

- podporu přijmu (Income Support)

- příspěvek na podporu zaměstnanosti a podporu v závislosti na přijmu (Income-related Employement and Support Allowance ESA)

Žádost by měl vyplnit jen jeden z rodičů, partner či opatrovník a uvést své bankovní údaje na které bude možné platby zasílat.

Přídavek na dítě (Child Benefit) vyplácený Britským úřadem práce a sociálních věcí není akceptován jako benefit na základě kterého by žadatel splnil podmínky pro přídavek na dítě ve Skotsku. Žadatel musí zároveň pobírat alespoň jeden ze zmiňovaných benefitů. Pokud ještě nejsou vypláceny, ale zažádali jste si o ně, můžete si zároveň zažádat i o příspěvek na dítě ve Skotsku.


Zažádat si mohou i příjemci podpor či příspěvků, kteří jsou postiženi finančními sankcemi pro nedodržení podmínek sociálních podpor nebo splácejí úřadům dlužné částky. Toto nemá vliv na vaši žádost. Sociální správu ve Skotsku musíte informovat o každé změně, I když už přídavek na dítě pobíráte.

Pokud se vás finanční sankce či splácení přeplatků týkají, Přiložte k žádosti i kopie těchto dokumentů. Například:

- Universal Credit výpis

- Department for Work and Pensions (DWP) rozhodnutí o podpoře či benefitech

- Tax Credits rozhodnutí


Žadatel zároveň musí doložit, že je osobou, která o dítě pečuje. Jméno žadatele musí být uvedeno na jednom z těchto benefitů:

- Child Tax Credit

- Child Benefit (Přídavek na dítě vyplácený DWP)

- Universal Credit

- Pension Credit (přídavek k penzi)

Pokud vy nebo váš partner pečujete o děti dalších rodinných příslušníků, musíte to také doložit. K žádosti můžete přiložit kopii korespondence od Sociálního úřadu, místního zastupitelstva či rozhodnutí soudu o pěstounské péči, opatrovnictví nebo o místě bydliště.


Jak si o přídavek na dítě zažádat:

Přídavek vám bude vypočítán zpětně, a to ode dne kdy jste se o něj zažádali.

Žádost může být podána

- Poštou – o formulář a předplacenou obálku si můžete vyžádat telefonicky na 0800 182 2222, Pondělí – Patek, 08:00 do 18:00

- Telefonicky a zdarma – Social Security Scotland na 0800 182 2222,

pondělí – pátek, 08:00 do 18:00

Pokud si přejete využít služeb British Sign Language (BSL), Můžete využít aplikace Contact Scotland BSL, která vám zprostředkuje video hovor. Více informací naleznete zde Contact Scotland (contactscotland-bsl.org)


Podrobnější informace můžete najít na stránkách Skotské vlády či Citizens Advice Scotland:Comments


bottom of page