top of page

Honorární konzulát ve Skotsku oslavil jeden rok od svého otevření.


Na podzim 2021 jsem otevřela honorární konzulát v Musselburgh u Edinburghu, abych našim krajanům, ale i svým českým přátelům, které jsem tu za téměř dvacet let poznala, pomohla s některými administrativními záležitostmi, aby nemuseli cestovat na Generální konzulát ČR do Manchesteru nebo Ambasádu ČR v Londýně. Nabídku vykonávat tuto čestnou funkci jsem dostala od generálního konzula, pana Ivo Losmana. Musela jsem ovšem projít mnoha pohovory, kontrolami na české i britské straně a zkouškami, až mi byl po roce udělen konzulský patent ministrem zahraničí, kterým byl v té době pan Jakub Kulhánek. Jelikož nejsem zaměstnankyně ministerstva zahraničí, nemám ve své kompetenci všechny úkony jako profesionální úřad, a proto je někdy pro krajany cesta do Anglie nutná. Stovce občanů, kteří dorazili na honorární konzulát ve Skotsku osobně, jsem pomohla hlavně s ověřováním podpisů, potvrzením o žití a s náhradními cestovními doklady. Další řadě občanů jsem poradila po telefonu a emailech.


Během celého roku jsem kromě svého zaměstnání, tedy výuky češtiny na univerzitě a v České škole ve Skotsku, věnovala svůj volný čas i mnoha projektům a aktivitám.


V říjnu jsem s náměstkem ministra zahraničí, panem Martinem Smolkem, otevřela slavnostně honorární konzulát, který nám propůjčuje pan Denham Mather, můj student češtiny. Po otevření jsem se také setkala s tehdejším primátorem/starostou Edinburghu, panem Frankem Rossem (Lord Provost) a skotská premiérka za sebe vyslala pana Scotta Wightmana, ředitele pro vnější záležitosti skotské vlády.

Brzy po otevření, stále za covidových opatření, jsem uvítala první zájemce o konzulární pomoc.


V listopadu jsem se poprvé na konzulátu setkala s dámami, které se scházejí již desítky let a setkání nazývají Babince. Jelikož jsem poznala mnoho krajanů, kteří sem emigrovali v roce 1968, pracuji s pomocí dobrovolníků na sepsání jejich životních příběhů. Na podzim jsem jela také do Londýna na setkání krajanských spolků, kde jsem se poprvé setkala s novou velvyslankyní ČR, paní Marií Chatardovou, a předsedou Senátu ČR, panem Milošem Vystrčilem. V prosinci jsem s kolegyněmi zorganizovala mikulášskou nadílku.


Na začátku února 2022 jsme poprvé oslavili Den Čechů v zahraničí, který byl stanoven na 4. 2., a na konzulát jsem pozvala všechny krajany, kteří se podílejí na šíření dobrého jména ČR, pomáhají krajanům nebo propagují Skotsko.

V únoru jsem se také poprvé zúčastnila setkání všech profesionálních a honorárních konzulů ve Skotsku v tzv. Consular corps.

S Českou školou jsme pro veřejnost pořádali masopust, který připravili tanečníci z folklorních souborů Lipa a Studnička.

V březnu byly další velké akce pro celou českou komunitu. Proběhlo povídání s ilustrátorkou a autorkou, paní Denisou Proškovou, k její knize Velké ženy z malé země. Jednou ze slavných žen v knize byla i česká primabalerina Daria Klimentová, která působila v Glasgow a o svém životě nám přijela osobně povyprávět. Během akcí jsme také zorganizovali finanční sbírku na Ukrajinu.

V květnu jsem uspořádala na konzulátu vzpomínkovou akci k 80. výročí operace Anthropoid, na které se podíleli českoslovenští parašutisté, kteří prošli výcvikem s dalšími vojáky v Arisaigu. Pozvala jsem tedy některé potomky těchto výsadkářů a také zástupce organizací, které se starají o Památník československých parašutistů v Arisaigu, který tam v roce 2009 zařídil můj předchůdce, dr. Paul Millar.

V archívech jsem se dopátrala, že vojáci jezdili za války do Edinburghu na dovolenou do Skotsko-československého domu, kde se konaly i kulturní akce. Dům jsem poprvé navštívila s dcerou zakladatelů, paní Alenkou Soukup, a vnučkou jednoho z vojáků, paní Gerry Manolas. Majitelé, manželé Doddsovi, nabídli, že na dům mohu umístit památeční plaketu. Dům přijela v srpnu navštívit i česká ministryně obrany, paní Jana Černochová, která zavítala též do Arisaigu.

Modrou desku na bývalém SČS domě jsme v září odhalili za přítomnosti armádního historika, dr. Eduarda Stehlíka. S ním jsem v tu dobu již několik měsíců pracovala na renovaci a rozšíření pomníku v Arisaigu, kam dr. Stehlík s panem M. Matějíčkem dovezli 4 nové kamenné desky se jmény 188 československých parašutistů, kteří zde prošli výcvikem.

K odhalení obnoveného válečného památníku došlo 4. 11. 2022 a naše komunita vybrala na projekt £1000. Fundraising probíhal online i během přednášky pana dr. Stehlíka na konzulátu, kde byly také vystaveny panely s jeho výstavou České stopy ve Skotsku. Ty se potom přesunuly do Centrální knihovny v Edinburghu, aby je mohla vidět široká veřejnost.

Během jara a léta proběhly ještě akce jako Den dětí, přednáška o bilingvismu s Annou Paap, a celá komunita byla pozvána na piknik do North Berwicku.

Do Edinburghu přijeli i zástupci české kultury, a tak jsme v rámci festivalů navštívili přesské filharmonie, Cirk La Putyka, byla tu Česká filharmonie, Magdalena Kožená a další. Poslední akce, kam jsme se společně vypravili, byl nedávný Billie Jean King Cup v Glasgow, kde jsmse fandili českým tenistkám.


Všechny informace a pozvánky dáváme s dalšími dobrovolníky na web skotsko.co.uk a Facebook .


Byl to pro mne velice náročný rok, ale jsem ráda za nové zkušenosti a setkání. Přeji vám, ať se vám i nadále ve Skotsku daří a můžete se na mne a na mou zástupkyni, paní Martinu Vajsovou, nadále obracet na e-mailu Edinburgh@honorary.mzv.cz.


Veronika Macleod

honorární konzulka ČR, Edinburgh


Comments


bottom of page