top of page

Slavnostní odhalení pamětních desek a informačního panelu v Arisaigu k 80. výročí operace Anthropoid


Foto: ©Isaac Sibecas


Arisaig, který najdete na západním pobřeží Skotska asi hodinu jízdy od Fort William, je místo, kde během 2. světové války prošli výcvikem proti nacismu českoslovenští a britští vojáci-parašutisté. Ti se zasloužili nejen o osvobození své vlasti, ale i o svobodu jiných národů v odvážných akcích v týlu nepřítele, na území obsazeném nacisty i v bitevním nasazení na frontě. Nejznámější akcí byla Operace Anthropoid, kdy Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ale nejsou to jen tito dva. Zdejšími výcvikovými centry britské SOE (Special Operation Executive) prošlo v letech 1941 - 1943 celkem 259 našich parašutistů.


Na památku všech bojovníků byl v roce 2009 odhalen pomník právě v Arisaigu. Ten vznikl z iniciativy tehdejšího honorárního konzula České republiky v Edinburghu Paula Millara, významně se na něm podíleli akademický sochař Josef Vajce i Martin Matějíček, předseda Společnosti přátel Skotska. Hlavní pomník je pojatý moderně, je nefigurální: tvoří ho stylizovaný padák po přistání, nejdůležitější nástroj parašutistů.


Pomník je vytvořen z české žuly, která odolává místním povětrnostním podmínkám. Centrální pylon pomníku byl později doplněn dalšími kameny, které obsahují jak seznam jednotlivých výsadků, tak i jména parašutistů, kteří položili své životy v boji za svobodné Československo buď v okupované vlasti, anebo na jiných bojištích 2. světové války. Tím se stal pomník v roce 2011 dle českého právního řádu válečným hrobem.V letošním roce se skupina lidí kolem armádního historika, dr. Eduarda Stehlíka, kteří stáli kdysi u původní myšlenky projektu památníku, rozhodla provést generální opravu a zároveň ho doplnit čtveřicí kamenů, na nichž budou vytesána jména dalších 188 mužů, kteří náročný výcvik ve Skotsku absolvovali, prošli krvavými boji na západní či východní frontě, avšak měli to štěstí, že se konce 2. světové války dožili. Veškeré aktivity probíhaly v úzké součinnosti jak s duchovním otcem celého pomníku Paulem Millarem, tak i stávající honorární konzulkou České republiky v Edinburghu, paní Veronikou Macleod.

Tento projekt, na kterém se pracovalo více než půl roku, obnášel důslednou a precizní práci všech zúčastněných, jmenujme především paní Veroniku Macleod, pány dr. Eduarda Stehlíka, Martina Matějíčka, Adama Lučaníka, v neposlední řadě též pana Paula Millara i kameníky z kamenictví v Pečkách, kteří v letech 2009 - 2011 postupně vytvořili všechny prvky původního památníku.Těžké kamenné desky absolvovaly pozemní cestu dlouhou 2200 km, jejich instalace v nepříznivém podnebí skotského západního pobřeží znamenala vyčerpávající práci ve větru, zimě a dešti. Celkové dokončení včetně úpravy a zvelebení okolí kamenných desek je naplánováno na jaro 2023.

V pátek 4. 11. 2022 se v Arisaigu konalo pietní shromáždění v souvislosti s odhalením desek s novými jmény a původních desek s obnovenými nápisy. Do prostoru památníku byla umístěna informační deska, jejíž odhalení bylo součástí ceremoniálu. Realizace desky byla uskutečněna díky štědré podpoře spolkem Land Sea & Island Centre a jeho přátel.


Ceremoniál slovem provázela honorární konzulka České republiky, paní Veronika Macleod. Slova se ujal armádní historik, dr. Eduard Stehlík, který vyzval přítomné k položení věnců.Věnec za Českou školu a komunitu ve Skotsku položila paní Veronika Macleod. Ta po ukončení tohoto aktu požádala faráře Stana, aby památníku požehnal modlitbou, po které následovala minuta ticha za padlé vojáky.Slavnostní chvíle doplnila svým projevem velvyslankyně z české ambasády v Londýně, paní Marie Chatardová, která mimo jiné vyzdvihla význam tohoto válečného hrobu a nutnost jeho uchování pro budoucnost.Po ní se znovu ujal slova pan dr. Eduard Stehlík. Ten připomenul úsilí, které bylo vynaloženo na realizaci jak původních, tak i nových žulových desek a především poděkoval všem, kteří se na ní podíleli a ocenil jejich pomoc a spolupráci.
Honorární konzulka České republiky, paní Veronika Macleod a armádní historik, dr. Eduard Stehlík


V průběhu ceremoniálu zazněly dojemné melodie, které na skotské dudy zahrál pan Allan McKenzie.

Vzácnými hosty tohoto slavnostního shromáždění byli pan dr. Paul Brna, Jiří Christopher Pavel a Antonín Šubrt, potomci parašutistů, jejichž jména jsou nově vytesána na deskách.

Velkou oporou byli i další potomci parašutistů, jmenovitě paní Gerry Manolas a dr. George Scott z organizace Memorial Association for Free Czechoslovak veterans, kteří se bohužel nemohli osobně dostavit.Pietního aktu se zúčastnilo 41 lidí, přítomni byli zástupci české, slovenské i britské komunity. Zazněla zde slova poděkování i zdejším organizacím, které se odkazu historických událostí tohoto místa věnují. Přítomni byli jejich zástupci a dobrovolníci. Místní spolek Arisaig Community Trust reprezentoval Steve Westwood, který se velkou měrou spolupodílel na usazení žulových desek.


Alison Stewart a Dr. Henrik Chart jsou dobrovolníci v Land Sea & Island Centre, kde je umístěna stálá expozice na připomínku významu událostí, které se zde v průběhu 2. světové války udály. Spolek udržuje jejich význam stále aktuální. Po ukončení ceremoniálu pozval Dr. Henrik Chart všechny přítomné do centra, kde představil expozici a doprovodil ji poutavým vyprávěním. Dalšími ze zástupců byli členové Arisaig & District Community Council.Na závěr patří velké poděkování všem dárcům, kteří v rámci vyhlášeného fundraisingu na dokončení tohoto památníku československých parašutistům přispěli a i díky jim bylo možné celý projekt úspěšně realizovat. Jen za Českou školu ve Skotsku bylo vybráno téměř £1000, další peněžní dary byly mnoha dárci zaslány na transparentní účet v České republice.


Aktualizace infomace o fundraisingu: Velmi potěšující zpráva přišla 14. prosince 2022, kdy vláda České republiky na návrh ministryně obrany Jany Černochové schválila poskytnutí významného finančního daru na výdaje spojené s provedením generální opravy památníku čs. parašutistů ve skotském Arisaigu.


Arisaig signatures
.pdf
Download PDF • 467KB


Fotky: Vera Muzikova


Další fotky, které dokreslují významnou atmosféru před ceremoniálem i po něm, najdete zde

Videozáznam z průběhu ceremoniálu pokládání věnců a proslovů najdete zde


Zde je seznam jmen válku přeživších hrdinů, jejichž jména jsou vytesána na žulových deskách:


BOJOVALI A PŘEŽILI

THEY FOUGHT AND SURVIVED


STANISLAV ADAM

OLDŘICH ADÁMEK

JÁN BAČÍK

ANTONÍN BACHÁNEK

ANTONÍN BARTOŠ

MATĚJ BENDA

JAN BETKA

KAREL BIMBOCI

JOSEF BLAŽEK

PAVEL BOCK

ALOIS BRABENEC

PAVEL BRNA

ZDENĚK BŘEZINA

JOSEF BUKÁČEK

JOSEF CIKÁN

RUDOLF ČAPEK

KAREL ČERNÍK

JOSEF ČERNOTA

RUDOLF DRBOHLAV

BOŽETĚCH DUBOVÝ

RUDOLF DUHM

ŠTĚPÁN DUPEL

VIKTOR DUŠEK

FRANTIŠEK DVOŘÁK

EVŽEN ESTEŘÁK

VLASTISLAV FIALA

FRANTIŠEK FINK

WALTER FINK

FRANTIŠEK FIŠERA

ARTHUR FLEISCHMANN

JOSEF GEMROT

PETR HAFERNÍK

JAN HAJŠMAN

PETR HALUSKA

FRANTIŠEK HANÁK

LUDVÍK HANINA

VLADIMÍR HANUŠ

FRANTIŠEK HASTÍK

ŠTEFAN HAVIER

KLEMENT HLÁSENSKÝ

PAVEL HODAČ

JOSEF HOLČÁK

ZDENĚK HOLÍK

ZDENĚK HORKÝ

HYNEK HOSTÝNEK

KAREL HOSTÝNEK

VÍTĚZSLAV HOUDEK

JAN HRUBIZNA

JAKUB HUTÁK

CTIRAD HYKEL

BŘETISLAV CHRASTINA

GABRIEL JANDL

CYRIL JÍLEK

JOSEF KADLČÍK

JAN KALETA

FABIAN KATRŇÁK

JAKUB KESSLER

JAROSLAV KLEMEŠ

JOSEF KNOP

ALOIS KOLÁŘ

KAREL KOMÍNEK

ŠTEFAN KOŠINA

LADISLAV KOVÁŘ

JOSEF KOZERA

JAN KRATOCHVÍL

JOSEF KRŠKA

RUDOLF KRZÁK

MILAN KŘÍŽEK

PRAVOSLAV KUBIŠTA

MILOSLAV KUKLA

JOSEF KUNC

JINDŘICH KVAPIL

JIŘÍ KYSELA

FRANTIŠEK LOPAUR

JIŘÍ LOUDA

MILOSLAV MACHÁČ

JOSEF MACHOVSKÝ

VÁCLAV MÁLEK

OLDŘICH MAREČEK

VLASTIMIL MAREČEK

VLADISLAV MARTÍNEK

FRANTIŠEK MASTNÝ

JAROSLAV MAŠEK

GABRIEL MELICHAR

BOHUMIL MÍČA

BEDŘICH MICHNA

JOSEF MODŘANSKÝ

BOHUMIL MORAVEC

FERDINAND MORAVEC

LEOPOLD MUSIL

VLADIMÍR MUSIL

FRANTIŠEK NEDĚLKA

EDUARD NETARDUS

KAREL NIEMCZYK

BOHUMIL NOVÁK

FRANTIŠEK NOVEDÁL

JAN NOVOTNÝ

VLADISLAV OLŠINA

ZDENĚK ONDRA

JOSEF OTISK

BOHUMIL PALA

JIŘÍ PAVEL

VLADIMÍR PAVEZKA

ROBERT PAVLÍK

KAREL PECINA

BEDŘICH PEČENKA

OLDŘICH PELC

LUDVÍK PEPRNÍČEK

VIKTOR PERNER

RUDOLF PERNICKÝ

OSVALD PEROUTKA

JAROSLAV PEŠÁN

FRANTIŠEK PETR

ANTONÍN PETRÁK

MIKULÁŠ PETRÁŠ

JAROMÍR PICKA

VLADIMÍR PLUDEK

JAN PLUHAŘ

GABRIEL PODLESNÝ

KAREL PODROUŽEK

ANTONÍN POKORNÝ

JIŘÍ POKORNÝ

CYRIL PRÁŠEK

BOHUMÍR PREININGER

BOHUMÍR PRUSEK

JOSEF RADA

FRANTIŠEK REŽÁBEK

VLADIMÍR RŮŽIČKA

VLADIMÍR ŘEZNÍČEK

TOMÁŠ SEDLÁČEK

JOSEF SEDLÁK

VLADISLAV SEVERINI

FRANTIŠEK SKOŘEPA

JOSEF SKUČEK

ANTONÍN SLÁMA

JOSEF SRP

ANTONÍN STOLAŘÍK

JAROSLAV STUCHLÝ

FILIP STUPAL

JOSEF SÜSSER

GUSTAV SVOBODA

KAREL SVOBODA

IGNÁC SYROVÁTKA

RICHARD ŠANTRŮČEK

BERNARD ŠIK

JAROSLAV ŠIMÁČEK

JOSEF ŠIMŮNEK

FRANTIŠEK ŠIROKÝ

VLADIMÍR ŠKACHA

VLADISLAV ŠKALOUD

JIŘÍ ŠNÁBL

ANTONÍN ŠPAČEK

JAROSLAV ŠPERL

JOSEF ŠRÁMEK

JAN ŠŤASTNÝ

ANTONÍN ŠUBERT

BOHUSLAV ŠULC

JAN ŠVACHULA

MIROSLAV TILLER

JAROSLAV TOMČÍK

FRANTIŠEK TOMEČEK

VOJTĚCH TROJÁNEK

FRANTIŠEK TRPÍK

FRANTIŠEK TUČEK

RUDOLF TURŠNER

STANISLAV UCHYTIL

FRANTIŠEK URBAN

JOSEF URBAN

RUDOLF URBAN

EDUARD URBÁNEK

ZDENĚK VÁCLAVÍK

JIŘÍ VALENTA

MIROSLAV VALNOHA

MILOSLAV VÁPENÍK

BRONISLAV VARADÍNEK

KAREL VAŠÍČEK

VÁCLAV VONDRÁK

FRANTIŠEK VOVES

FRANTIŠEK VRZALA

ALOIS VYHŇÁK

OTMAR ZÁHORA

LADISLAV ZAHRÁDKA

FRANTIŠEK ZÁLEŠÁK

OLDŘICH ZÁMEČNÍK

OLDŘICH ZÁTOPEK

BLAHOSLAV ZAVADIL

ALOIS ZDRAŽIL

JAN ZEMEK


Comments


bottom of page