top of page

Zásady ochrany osobních údajů

1.      O Zásadách ochrany osobních údajů

Organizace Czech School Scotland CIC, se sídlem 28 Glendevon Place, Edinburgh, EH12 5UL, registrační číslo: SC601654 se zabývá sdružováním zájemců o informace, propojování skotské a československé kultury a studia českého a anglického jazyka. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanoví, které z Vašich osobních údajů zpracováváme při nabízení a poskytování služeb, jak s těmito údaji nakládáme a jak je uchováváme, s kým je sdílíme a jaká práva ke svým osobním údajům máte a můžete vůči nám uplatňovat.

 

Přečtěte si, prosím, pozorně tyto Zásady, abyste byli řádně obeznámeni s tím, jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

Organizace Czech School Scotland CIC je správcem Vašich osobních údajů a zodpovídá za osobní údaje, které od Vás získá (pro lepší srozumitelnost těchto Zásad odkazujeme dále na organizaci Czech School Scotland CIC podle daného kontextu pouze zájmeny „my“, „nás“ a „náš“ v odpovídajících tvarech). V rámci naší organizace jsme určili osobu pověřenou zpracováváním a ochranou osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se nebo související s touto oblastí, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:            Veronika Macleod

Funkce:                              ředitelka Czech School Scotland CIC

E-mailová adresa:            skotsko@yahoo.com

Poštovní adresa:              28 Glendevon Place, Edinburgh, EH12 5UL

 

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 25. listopadu 2020.

 

Tyto Zásady se vztahují na ochranu osobních údajů jednotlivců (fyzických osob). Ačkoli k údajům získaných o právnických osobách přistupujeme se stejnou pozorností, tyto Zásady se na zpracovávání údajů o právnických osobách nevztahují.

 

 

 

 

2.      Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vás, podle kterých je možné Vás identifikovat.

Osobními údaji se naopak nerozumí informace, ze kterých byl odstraněn Váš identifikátor (takové údaje označujeme jako anonymní údaje).

V rámci Vaší návštěvy našich webových stránek nebo aplikací, komunikace s námi, a v rámci našeho nabízení a poskytování služeb můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

a.     identifikační údaje včetně Vašeho křestního jména a příjmení;

b.     kontaktní údaje včetně Vaší fakturační adresy, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, a firmy;

c.     platební údaje včetně Vašeho čísla účtu; a

d.     obchodní údaje včetně firmy, sídla společnosti a identifikačního a daňového identifikačního čísla.

 

Neshromažďujeme a nijak nezpracováváme údaje spadající do zvláštních kategorií osobních údajů, včetně údajů vypovídajících o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace Vaší fyzické osoby ani údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek umisťují tyto stránky do Vašeho prohlížeče soubory cookies monitorující Vaše chování a interakce s webovými stránkami. Bližší informace o tom, jak soubory cookies fungují a jaké soubory cookies využíváme naleznete v našich Pravidlech v oblasti cookies.

 

Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné než Vaší osobě, včetně údajů o Vašich rodinných příslušnících, blízkých osobách, zaměstnancích, protistranách, poradcích anebo dodavatelích, je Vaší zodpovědností ujistit se, že rozumíte tomu, jak bude s těmito údaji dále nakládáno, a že Vám tyto osoby udělili svůj souhlas k tomu, abyste jejich osobní údaje poskytnuli ke zpracování nám.

 

 

 

 

3.      Jak získáváme Vaše osobní údaje

Ve většině případů získáváme Vaše osobní údaje přímo od Vás, a to osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, nebo objednávkového systému a kontaktního formuláře na našich webových stránkách. K Vašemu předávání osobních údajů nám dochází zejména v těchto situacích:

a.     když se na nás Vy nebo Vaše společnost obrátíte s dotazem ohledně námi nabízených služeb, nebo když od                         nás objednáte služby;

b.     když nám Vy nebo Vaše společnost nabídnete nebo poskytujete služby; anebo

c.     když nás přímo kontaktujete písemně, telefonicky, emailem nebo jinými komunikačními prostředky na dálku,                        nebo když nám poskytnete údaje jiným způsobem přímo, včetně prostřednictvím Vašeho právního zástupce,                        poradců, konzultantů anebo zaměstnanců.

 

Můžeme rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje získané nepřímo, a to zejména:

a.     veřejně dostupné údaje o Vás, např. údaje získané prostřednictvím obvyklého vyhledávání obsahu na                                     internetu;

b.     údaje získané z veřejných seznamů a registrů, např. údaje uvedené v registru obchodních společností; a

c.     Vaše platební údaje získané v rámci bezhotovostního styku s Vámi.

 

 

 

4.      Děti a nezletilí

 

Pokud jste dítě využívající naše služby, v následující části je vysvětleno, co děláme s Vašimi osobními údaji.

Shromažďujeme o Vás informace, a to ze tří hlavních důvodů:

a.     abychom se mohli ujistit, že Vám poskytujeme správné služby;

b.     abychom mohli zlepšit naše služby a zajistit, aby vše fungovalo správně; a

c.     a abychom s Vámi mohli zůstat v kontaktu, když to budeme potřebovat.

 

Tento dokument, naše Zásady ochrany osobních údajů, Vás informují o tom, jaké informace shromažďujeme (viz část 2 - Osobní údaje, které shromažďujeme), jak je shromažďujeme (viz část 3 - Jak získáváme Vaše osobní údaje) a jak dlouho je budeme uchovávat (viz část 8 - Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje). Vaše osobní údaje můžeme používat, pouze pokud k tomu máme dobrý důvod (viz část 5 - Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji).

 

To, co můžeme dělat s Vašimi osobními údaji, se řídí zvláštními zákony. Kromě toho, že nám tyto zákony říkají, co můžeme dělat s Vašimi osobními údaji, Vám také dávají některá práva, která můžete uplatnit, stejně jako dospělí. Můžete se nás zeptat, jaké informace o Vás máme, můžete nás požádat o opravu a někdy smazání údajů, které o Vás máme, a můžete nám také říct, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Úplný seznam Vašich práv je uveden v části 10 - Vaše práva.

 

Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou v bezpečí (viz část 11 – Bezpečnostní opatření při uchovávání Vašich osobních údajů). Také byste se měli ujistit, že jste při používání našich webových stránek v bezpečí. Pokud máte nějaké obavy nebo si něčím nejste jisti, měli byste si promluvit s dospělým, kterému důvěřujete, a zeptat se ho, co máte v takové situaci dělat.

Některé ze služeb, které nabízíme, mohou být věkově omezené. V takovém případě se Vás budeme muset zeptat, jaký je Váš věk.

 

Někdy možná budeme muset kontaktovat Vaše rodiče nebo zákonné zástupce, abychom získali povolení pro některé z našich aktivit nebo některé z Vašich aktivit. Pokud tak učiníme, řekneme Vám přesně, co je třeba udělat. Mohli bychom Vás požádat o sdělení jejich kontaktních údajů, abychom je mohli přímo kontaktovat. Možná budeme muset kontaktovat Vaše rodiče nebo zákonné zástupce, abychom jim řekli o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

 

Někdy můžeme sdílet některé z vašich informací s jinými lidmi. Platí pro to velmi přísná pravidla a uděláme to, pouze pokud tato pravidla neporušíme (tato pravidla jsme stanovili v části 7 - S kým sdílíme vaše osobní údaje). Vaše osobní údaje nikdy nebudeme prodávat jiným lidem nebo společnostem.

 

Pokud Vás budeme muset kontaktovat, uděláme to, pouze pokud při tom neporušíme tato pravidla.

 

 

5.      Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů smíme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v zákonem vymezených případech, a to:

a.     ke splnění našich smluvních závazků vůči Vám, nebo k učinění kroků nezbytných k tomu, abychom s Vámi                            mohli uzavřít smlouvu;

b.     ke splnění povinností, které nám ukládají platné právní předpisy;

c.     k naplnění našeho oprávněného zájmu, nebo oprávněného zájmu třetích osob;

d.     pokud jste nám udělili Váš informovaný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Náš oprávněný zájem vzniká zejména pokud shledáme a ospravedlníme obchodní důvod, který uznáme za dostačující pro zpracovávání Vašich osobních údajů, a to do té míry, že nejsou porušena Vaše práva a oprávněné zájmy.

 

Zpracovávání osobních údajů zakládáme zpravidla na jednom z důvodů uvedených v bodech (a), (b) nebo (c) výše, přičemž takové zpracovávání nezakládáme na informovaném souhlasu. Váš informovaný souhlas však budeme vyžadovat vždy před tím, než Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám k marketingovým účelům. Máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas se zasíláním marketingové komunikace, a to tak, že nás budete kontaktovat.

 

Vaše osobní údaje budeme využívat pouze k účelům, pro které jsme je shromáždili, s výjimkou situací, kdy shledáme, že je potřebujeme použít pro jiné účely a takové účely jsou kompatibilní s původně stanovenými účely. Pokud budeme potřebovat Vaše osobní údaje využít k účelům, které s původně stanovenými účely nijak nesouvisí, budeme Vás kontaktovat a informovat o zákonných důvodech, na kterých takové zpracovávání zakládáme. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány bez Vašeho předchozího souhlasu v situacích, kdy takové zpracovávání umožní zákon.

 

V následujícím přehledu uvádíme zákonné důvody, na kterých zpracovávání Vašich osobních údajů zakládáme, spolu s konkrétními příklady, kdy ke zpracovávání údajů dochází:

a.     splnění smluvních závazků:

                          i.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů k tomu, abychom Vás                                                     v našich záznamech registrovali jako nového zákazníka, případně provedli kontrolu Vaší                                                             identity a důvěryhodnosti s využitím veřejných zdrojů;

                         ii.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů při zpracovávání Vaší                                                       objednávky, výkonu dle smlouvy a dodání služeb, které jste si objednali;

                        iii.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů k tomu, abychom Vás                                                     mohli kontaktovat v případě, že nám zašlete dotaz nebo poptávku nesouvisející s původní                                                         objednávkou.

b.     splnění povinností dle právních předpisů:

                          i.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů k tomu, abychom                                                             vystavili a uchovali příslušné účetní doklady;

                         ii.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů v případě, že Vás                                                               budeme povinni informovat o změnách v našich Všeobecných obchodních podmínkách, v                                                         těchto Zásadách anebo v Pravidlech v oblasti cookies.

c.     oprávněný zájem:

                          i.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů pro provedení kontroly                                                     Vaší identity a důvěryhodnosti s využitím veřejných zdrojů;

                         ii.         zpracovávání Vašich identifikačních, obchodních a platebních údajů pro přijetí Vaší platby za                                                   služby;

                        iii.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů k tomu, abychom Vás                                                    mohli kontaktovat v případě, že Vás budeme chtít informovat o novinkách týkajících se námi                                                    nabízených služeb, a to s ohledem anebo v návaznosti na služby, kterých jste v minulosti                                                          využili;

                       iv.         zpracovávání Vašich identifikačních, kontaktních a obchodních údajů k tomu, že Vás budeme                                                  chtít požádat o zpětnou vazbu nebo hodnocení námi nabízených služeb.

 

 

 

6.      Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje můžeme využít pro rozesílání marketingových materiálů, včetně e-mailů s informacemi o námi nabízených službách.

Zákon nám přiznává oprávněný zájem na zpracovávání Vašich údajů pro marketingové účely. To znamená, že pro zasílání marketingových materiálů nemusíme vyžadovat Váš informovaný souhlas. V situacích, kdy zákon výslovně vyžaduje informovaný souhlas, Vás o tento souhlas požádáme.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani sdílet s žádnými třetími stranami pro marketingové účely, s výjimkou situací, kdy budeme jakožto správce Vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami, které budou vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele, a budou je zpracovávat pouze na základě našich pokynů a z důvodů uvedených výše.

 

Máte právo se z odebírání marketingové komunikace kdykoli odhlásit, a to tak, že:

a.     nás budete kontaktovat e-mailem na adrese czechschoolscotland@yahoo.com; nebo

b.     v doručeném e-mailu kliknete na tlačítko „Odhlásit se“, nebo podobné.

Pokud se kdykoli v budoucnosti rozhodnete k opětovnému využití našich služeb, můžeme Vás požádat o potvrzení Vašeho nastavení marketingové komunikace, a to zejména pokud v mezidobí došlo ke změnám platných právních předpisů nebo ke změnám ve vlastnické struktuře naší organizace.

7.      S kým sdílíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje pravidelně sdílíme s poskytovateli služeb, se kterými spolupracujeme při poskytování služeb. Jedná se zejména o kurýrní a přepravní společnosti, se kterými sdílíme doručovací údaje, které nám sdělíte.

 

Výjimečně sdílíme Vaše osobní údaje také s našimi účetními poradci, kteří pro nás zpracovávají vydané daňové doklady při přípravě daňového přiznání.

 

Veškeré Vaše osobní údaje jsou uchovány v kancelářích a počítačových systémech a databázích společností sídlících na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Bližší informace o bezpečnostních opatřeních při zpracovávání Vašich osobních údajů uvádíme v kapitole č. 10 níže.

8.      Jak dlouho Uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kdy Vám poskytujeme služby. Po uplynutí této doby je uchováváme pouze tak dlouho, jak je třeba:

a.     pro zodpovězení jakýchkoli dotazů či námitek které vznesete;

b.     pro prokázání, že jsme vykonali sjednané služby a jednali s Vámi v obou případech korektně a spravedlivě; anebo

c.     pro zákonem vyžadované uchovávání záznamů.

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je třeba pro naplnění účelů stanovených v těchto Zásadách. Ze zákona jsme povinni uchovávat účetní doklady obsahující Vaše identifikační a kontaktní údaje po dobu 10 let od konce roku, ve kterém byl daný doklad vydaný. Pokud máte zájem o bližší informace týkající se délky trvání uchovávání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím.

Jakmile uplyne doba, po kterou Vaše osobní údaje musíme uchovávat, bezpečně je vymažeme z našich databází a zničíme dokumenty, které na kterých jsou obsaženy, to vše v souladu s platnými právními předpisy. V některých případech Vaše údaje anonymizujeme, aby dále nemohly být spojeny s Vaší osobou, a využijeme je pro analytické a statistické účely. V takovém případě jsme oprávněni tyto anonymizované údaje užívat neomezeně bez potřeby Vašeho souhlasu.

 

 

 

 

9.      Mezinárodní transfer Vašich osobních údajů

Pokud bude v rámci poskytování našich služeb zapotřebí, abychom Vaše osobní údaje sdíleli se společnostmi sídlícími mimo EHP, budou tyto transfery podléhat zvláštním pravidlům.

V případech, kdy bude zapotřebí Vaše osobní údaje takto sdílet, zajistíme, že jejich transfer bude bezpečný a Vaše osobní údaje budou ochráněny.

To v praxi znamená, že pokud budeme Vaše osobní údaje transferovat mimo EHP, budeme tak činit pouze (i) v případech, kdy bude na straně organizace přijímající Vaše osobní údaje těmto údajům zajištěna právní ochrana prostřednictvím uplatnění vnitro-organizačních závazných korporátních pravidel, nebo (ii) na základě skutečnosti, že stát, do kterého budeme údaje transferovat, je Evropskou komisí považován za stát poskytující osobním údajům adekvátní úroveň ochrany, nebo (iii) pokud Evropská komise nepřijala ohledně státu, do kterého se chystáme transferovat údaje, rozhodnutí o adekvátní úrovni ochrany osobních údajů, uzavřeme se zpracovatelem údajů ve státě příjemce dohodu zajišťující transferovaným osobním údajům stejnou úroveň jaké požívají v EHP (např. s využitím modelových smluvních ujednání přijatých Evropskou komisí), nebo (iv) pokud je stát, do kterého budeme transferovat osobní údaje, smluvní stranou některého ze sjednaných mezinárodních schémat.

Kontaktujte nás, prosím, pokud máte zájem o získání bližších informací o konkrétním způsobu, který využíváme při sdílení Vašich osobních údajů se společnostmi sídlícími mimo EHP.

 

 

 

 

10.   Vaše práva

Podle platných právních předpisů máte ke svým osobním údajům řadu práv, včetně následujících:

a.     Právo na přístup k osobním údajům. Můžete nás požádat o sdělení, zda uchováváme Vaše osobní údaje, a o kopii               uchovávaných osobních údajů.

b.     Právo na opravu. Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které o Vás uchováváme.

c.     Právo na výmaz (nebo „Právo být zapomenut“). Můžete nás požádat o výmaz osobních údajů, které o Vás                            uchováváme; takové žádosti jsme povinni v určitých zákonem stanovených situacích vyhovět.

d.     Právo na omezení zpracování. Můžete nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, (i) pokud popíráte          správnost uchovávaných osobních údajů a žádáte, abychom tuto správnost ověřili, (ii) pokud je zpracovávání                      osobních údajů protiprávní ale odmítáte jejich výmaz, (iii) pokud osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale                požádáte nás, abychom v jejich zpracovávání pokračovali pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,            anebo (iv) pokud jste vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů do doby, než ověříme, zda náš oprávněný              zájem převažuje Váš.

e.     Právo na přenositelnost údajů. Můžete nás požádat o své osobní údaje, které jste nám poskytnuli, ve                                      strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně nás požádat o předání těchto údajů jiné              organizaci.

f.      Právo vznést námitku. Můžete vznést námitku vůči našemu zpracovávání Vašich osobních údajů (i) kdykoli Vaše                údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, nebo (ii) pokud v případě, kdy naše zpracovávání Vašich                        osobních údajů zakládáme na našich oprávněných důvodech (nebo oprávněných důvodech třetích stran), chcete                vznést námitku vůči těmto oprávněným důvodům, protože omezují Vaše základní práva a svobody. V určitých                      případech můžeme prokázat, že náš oprávněný zájem řádně převažuje Vaše základní práva a svobody.

g.     Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. Máte právo nebýt předmětem žádného                  rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (nebo profilování), které Vás ovlivňuje nebo se          Vás významným způsobem dotýká.

h.     Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu,          můžete tento souhlas kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nebude mít žádný vliv na jakékoli naše dřívější                                zpracovávání Vašich osobních údajů zpracovávaných s Vaším souhlasem.

i.      Právo podat stížnost. Můžete podat stížnost vůči našemu zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že nás budete              kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. Ačkoli se budeme snažit Vaši                        stížnost vyřešit k Vaší spokojenosti, máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu ve státě Vašeho                      bydliště.

Pro bližší informace o každém z uvedených práv, včetně upřesnění situací, kdy se jich můžete domáhat, nás, prosím, kontaktujte, případně využijte oficiálních informací dozorového úřadu (např. Úřadu pro ochranu osobních údajů v České republice, anebo úřadu Information Commissioner’s Office ve Velké Británii).

 

Pokud se chcete domáhat některého z uvedených práv, kontaktujte nás, prosím.

 

Domáhání se přístupu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, je bezplatné, stejně jako domáhání se jakýchkoli jiných práv. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek v případě, že je Váš požadavek zjevně nepodložený, opakující se, nebo rozsáhlý. V těchto případech můžeme rovněž Váš požadavek odmítnout.

 

Abychom při komunikaci s Vámi ověřili Vaši identitu a zajistili přístup k Vašim osobním údajům pouze oprávněným osobám, můžeme Vás požádat o sdělení určitých specifických údajů. Toto je bezpečnostní opatření sloužící k tomu, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním údajům osobám, které nemají oprávnění k přístupu k Vašim osobním údajům. Můžeme Vás také požádat o bližší specifikování Vašeho požadavku, abychom urychlili jeho vyřizování.

Snažíme se na veškeré oprávněné požadavky reagovat v rozmezí jednoho kalendářního měsíce. Příležitostně nám vyřizování jednotlivých požadavků může trvat déle, zejména pokud se jedná o rozsáhlé, komplexní nebo jinak náročné požadavky. Pokud bychom odhadovali, že vyřizování Vašeho požadavku bude trval déle než jeden kalendářní měsíc, kontaktovali bychom Vás.

 

 

 

 

11.   Bezpečnostní opatření při uchovávání Vašich osobních údajů

Při uchovávání a dalším zpracovávání Vašich osobních údajů dbáme na dodržování přiměřených bezpečnostních opatření, abychom zamezili náhodné ztrátě, nebo protiprávnímu přístupu, změně, nebo užití Vašich osobních údajů. Přístup k Vašim osobním údajům umožňujeme pouze osobám, které mají oprávněnou potřebu s těmito údaji nakládat. Osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje jsou zavázány povinností mlčenlivosti.

Pokud budeme mít podezření, že došlo k úniku Vašich osobních údajů, budeme Vás kontaktovat, stejně jako dozorový orgán, který jsme ze zákona povinni notifikovat.

12.   Podávání a Vyřizování stížností

Budeme se snažit vyřešit všechny žádosti anebo problémy týkající se ochrany Vašich osobních údajů, o kterých nás budete informovat.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) Vám rovněž dává právo podat stížnost k dozorovému orgánu ve členském státě Evropské unie (nebo EHP), kde pracujete, žijete, nebo kde došlo k porušení Vašich práv. Dozorovým orgánem v České republice je ÚOOÚ, ve Velké Británii pak úřad ICO.

bottom of page