top of page

Sečtěte se!

Deset let uplynulo a je tu opět Sčítání lidu, domů a bytů, které na doporučení Spojených národů probíhá téměř po celém světě. To poslední, v roce 2011, proběhlo ve 73 zemích. Existují země jako Finsko, Švédsko či Nizozemsko, kde je klasické sčítání nahrazeno využitím informací z celostátních registrů. Takových zemí je ale minimum.Proč se sčítání provádí?


Jedná se o velmi cenné statistické údaje, které narozdíl od průzkumů, které pracují pouze s určitým vzorkem lidí, zahrnují populaci celou. Veškeré údaje jsou zákonem chráněny a použity budou ke konkrétním účelům, které mají za cíl pomoci zlepšovat a pochopit. Na základě vámi vyplněných dat se může tvořit plánování dopravních spojů či bydlení, nedostatky v kapacitách jako jsou školky a školy, vývoj společnosti napříč časem, jakých pracovních míst je nedostatek a mnoho dalšího.Bydlím ve Skotsku. Mám se sečíst v rámci sčítání ČR či SR?


Pokud máte stále přihlášený trvalý či přechodný pobyt na území ČR/SR, pak je vaší povinností vyplnit formuláře Sčítání. Neexistuje konkrétní číslo obyvatel žijících v zahraničí, proto i váš dotazních je velmi užitečným přínosem.Mohu se zapojit i do sčítání ve Skotsku?


Pokud jste ve Skotsku přihlášeni k pobytu, pak ano. I zde se zúčastníte sčítání. Jak již bylo zmíněno výše, udaje jsou důležitým vodítkem ke zlepšování infrastruktury či pochopení vztahů a chování lidí. Proto jsou údaje přínosné jak v ČR/SR tak ve Skotsku, ale za jiným účelem.

Sčítání ve Skotsku je však kvůli aktuální pandemické situaci posunuto na rok 2022.Kdy a jak sčítání probíhá?


Jak v České republice tak i na Slovensku je pro lidi žijící v zahraničí ideálním způsobem vyplnění Sčítání ONLINE.


  • V České republice proběhne Sčítání ve dnech 27. 3. až 11. 5. na webu: scitani.cz

  • Na Slovensku Sčítání probíhá v delším časovém úseku a to 15.2.-31.3. na webu: www.scitanie.sk
Stručný přehled o sčítání v České republice je shrnut v textu níže


Comments


bottom of page