Psychologická pomoc v češtině

Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí potřebuje odbornou psychologickou pomoc v češtině, sepsali jsme informativní článek, kam se můžete obrátit.


1. Studenti katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci


Studenti vyšších ročníků katedry psychologie FF UP připravili krizovou psychologickou poradnu pro všechny studenty a pedagogy Univerzity Palackého v Olomouci, ale také ostatní občany České republiky prožívající těžkosti v souvislosti s momentální pandemií viru COVID-19 (v závislosti na kapacitě služby).

Zájemci o poskytnutí psychologického poradenství se mohou se studenty olomoucké psychologie spojit:

Více informací naleznete na webu www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/psychologicka-poradna-studentu-up-v-obdobi-nouzoveho-stavu-v-cr2. Krizové centrum Praha Bohnice


CKI mohou využít všichni lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů ocitli v krizové situaci, se kterou si aktuálně nevědí rady. Ta se může týkat nejrůznějších oblastí života.


Například:

  • Životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu.

  • Propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.

  • Při náhlém zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním.

  • V mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové.

Kontaktovat krizové centrum můžete:

  • Ambulance krizového centra - 284 016 110

  • Linka důvěry krizového centra - 284 016 110

Pro více informací navštivte web: bohnice.cz/krizova-pomoc/3. Krizové centrum RIAPS - krizová intervence a psychologická podpora


Krizové centrum RIAPS poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu. Tým centra tvoří zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů a středního zdravotnického personálu. Pracujeme s plnoletými klienty, kterým poskytujeme pomoc v krizových situacích a v situacích, které nejsou aktuálně schopni zvládat vlastními silami (podrobněji viz níže). V práci využíváme zejména techniky krizové intervence, skupinové a individuální psychoterapie, relaxační techniky, práci s tělem a doplňkově i farmakoterapie. Hlavní náplní naší práce je krizová intervence s cílem stabilizace aktuálně vzniklé situace a posílení individuální kompetence klienta k hledání případného dalšího řešení. Z tohoto důvodu je naše péče krátkodobá a nenahrazuje systematickou ambulantní psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. Péči poskytujeme i odborné veřejnosti z řad zdravotníků a pracovníků pomáhajících profesí.


kontakt na pracoviště:

Osoby mladší 18 let mohou v krizové situaci kontaktovat Dětské krizové centrum na tel. 241 480 511Článek bude brzy doplněn i o terapeutku žijící ve Skotsku, nabízející služby transformačního koučinku v češtině i angličtině (Trauma Informed Transformational Coaching).


autor úvodního obrázku: Morgan Housel/unsplash

Kategorie článků

  • Instagram

skotsko.co.uk © 2020 Server provozuje Czech School Scotland CIC