Psychologická pomoc v češtině

Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí potřebuje odbornou psychologickou pomoc v češtině, sepsali jsme informativní článek, kam se můžete obrátit.


1. Studenti katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci


Studenti vyšších ročníků katedry psychologie FF UP připravili krizovou psychologickou poradnu pro všechny studenty a pedagogy Univerzity Palackého v Olomouci, ale také ostatní občany České republiky prožívající těžkosti v souvislosti s momentální pandemií viru COVID-19 (v závislosti na kapacitě služby).

Zájemci o poskytnutí psychologického poradenství se mohou se studenty olomoucké psychologie spojit:

Více informací naleznete na webu www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/psychologicka-poradna-studentu-up-v-obdobi-nouzoveho-stavu-v-cr2. Krizové centrum Praha Bohnice


CKI mohou využít všichni lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů ocitli v krizové situaci, se kterou si aktuálně nevědí rady. Ta se může týkat nejrůznějších oblastí života.


Například:

  • Životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu.

  • Propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.

  • Při náhlém zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním.

  • V mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové.

Kontaktovat krizové centrum můžete:

  • Ambulance krizového centra - 284 016 110

  • Linka důvěry krizového centra - 284 016 110

Pro více informací navštivte web: bohnice.cz/krizova-pomoc/3. Krizové centrum RIAPS - krizová intervence a psychologická podpora


Krizové centrum RIAPS poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu. Tým centra tvoří zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů a středního zdravotnického personálu. Pracujeme s plnoletými klienty, kterým poskytujeme pomoc v krizových situacích a v situacích, které nejsou aktuálně schopni zvládat vlastními silami (podrobněji viz níže). V práci využíváme zejména techniky krizové intervence, skupinové a individuální psychoterapie, relaxační techniky, práci s tělem a doplňkově i farmakoterapie. Hlavní náplní naší práce je krizová intervence s cílem stabilizace aktuálně vzniklé situace a posílení individuální kompetence klienta k hledání případného dalšího řešení. Z tohoto důvodu je naše péče krátkodobá a nenahrazuje systematickou ambulantní psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. Péči poskytujeme i odborné veřejnosti z řad zdravotníků a pracovníků pomáhajících profesí.


kontakt na pracoviště:

Osoby mladší 18 let mohou v krizové situaci kontaktovat Dětské krizové centrum na tel. 241 480 5114. Interkulturní psychologické poradna - HEZKY ČESKY


Online poradna “Hezky česky” je věnována Češkám a Čechům, kteří se pohybují v interkulturním prostředí doma i v cizině. Přináší poznatky ze své bohaté psychologické praxe a mnoho životních zkušeností s pobytem mimo ČR. Lidé mají unikátní možnost využít profesionálního propojení dvou specializací v oblasti interkulturní a klinické psychologie.


"Naším cílem i upřímným přáním je podporovat Vás v situacích diskomfortu a společně nalézat řešení, která se pro Vás jeví jako nejvhodnější. V průběhu setkání můžete mluvit mateřským jazykem a snadněji prožívat emoce s ním spojené. Vytvoříme pro Vás motivující a bezpečné prostředí, jež Vám usnadní najít sílu v sobě sama a úspěšně uplatnit vlastní osobnost v interkulturním kontextu. Pokud to situace vyžaduje, konzultujeme také v angličtině, němčině, italštině a francouzštině."


Kontakt na pracoviště:


5. Česká terapeutka žijící ve Skotsku


Marie Mamulová sídlí v Edinburghu, Portobellu. Nabízí služby transformačního koučinku v češtině i angličtině (Trauma Informed Transformational Coaching).

Co říká o svých službách:

Způsob, kterým jako kouč pracuji, bere v úvahu, že téměř každý v naší společnosti je do určité míry více či méně traumatizovaný a svým klientům nabízím díky porozumění této problematice různé techniky a přístup, který napomáhá propojení mysli a těla a nabízí lepší porozumění našim emocím. Věřím, že je klíčové, abychom se naučili své emoce bezpečně vyjadřovat a tím uzdravili i některé bloky z minulosti, které stojí v cestě ke spokojenějšímu a autentičtějšímu byti. Koučink nabízí unikátní prostor pro objevování našeho vnitřního světa, třídění si myšlenek, našich hodnot a mnoho dalšího.


autor úvodního obrázku: Morgan Housel/unsplash