Image by Joshua Earle

Skotové, kteří jsou spojeni s českou kulturou

Je mnoho významných Čechů, kteří uspěli v zahraničí, ale někdy tomu velmi přispěli právě Skotové, které je hodno také znát. Nebo uvádíme emigrující Skoty, žijící dnes v ČR či se jinak zajímají o českou kulturu.