top of page

Volba prezidenta ČR z Velké Británie

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.


Ve Velké Británii bude možné hlasovat na generálním konzulátu Manchester a na Velvyslanectví ČR v Londýně.


K volbám potřebujete

 • Občanský průkaz nebo český pas prokazující vaši totožnost a příslušnost k ČR.

 • Být registrovaným voličem. To lze udělat 2 způsoby, které jsou uvedeny níže.


Co vyřídit před volbami?


Jako občan České republiky máte 2 možnosti, jak se zaregistrovat k volbám.


1) Zapsat se do zvláštního seznamu voličů (ZSV)


 • Funguje podobně jako když jste přihlášeni v ČR k trvalému bydliště, akorát tedy v zahraničí. Jinými slovy se přihlásíte ke konkrétnímu zastupitelskému úřadu (pro Skotsko: Generální konzulát v Manchesteru) a po zapsání si nemusíte již vyřizovat žádné další dokumenty. Jednoduše máte svůj "domovský" úřad, kam můžete vždy přijet, pokud se budou konat v ČR volby a umožní vám zde volit.

 • Což ale také znamená, že volič zapsaný do ZSV bude automaticky vyškrtnut na území České republiky ze stálého seznamu voličů.

 • Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem je stálý, tudíž ti, kteří jsou v něm jednou zapsáni a nepožádají o vyškrtnutí, jsou v něm vedeni i nadále. Na to pamatujte, až se budete někdy stěhovat.


Zapsání do zvláštního seznamu voličů v Manchesteru

 • Žádost o zapsání do seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tzn. 4. prosince 2022 v 16.00 hodin.

 • Není třeba jezdit osobně, postačí si nechat ověřit na britské poště kopie všech požadovaných dokumentů a zaslat je poštou. Na základě zaslaných dokumentů vám zašlou z generálního konzulátu potvrzení o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V současné době GK v Manchesteru doporučuje se registrovat tímto způsobem!

 • Požadované dokumenty pro vyřízení:

 • platný pas nebo občanský průkaz

 • doklad o bydlišti ve Velké Británii (nejčastěji kopie účtů za vodu, elektřinu atp.).


2) Zařídit si voličský průkaz


 • Tento dokument vám umožňuje volit kdekoliv po světě (kdekoliv v České republice nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí). Jeho vyřízení, hlavně ze zahraničí, si vyžaduje ale trochu více námahy.

 • Průkaz vydává váš zastupitelský úřad. Tedy úřad v místě nahlášené trvalé adresy v ČR.

 • Pokud jste již odhlášeni z adresy v ČR, pak úřad, kde jste registrovaní do zvláštního seznamu voličů (např. GK Manchester).

 • Voličský průkaz se vydává pouze na jedny konkrétní volby.

 • Pokud při žádosti neuvedete jinak, budou vám na prezidentské volby vystaveny 2 voličské průkazy (na 1. a 2. kolo).

Vyřízení voličského průkazu

 • Doporučujeme začít vyřizovat v předstihu nebo se alespoň dostatečně dopředu seznámit s podmínkami vyřízení.

 • Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 29. prosince 2022.

 • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 • Zažádat lze 3 způsoby:

  1. osobně, vyplníte formulář na daném úřadě nebo si vytisknete předem on-line formulář, pokud ho váš daný úřad poskytuje (Na počkání až těsně před volbami, jinak musíte navštívit ještě jednou pro vyzvednutí.)

  2. písemně poštou, doručeno musí být nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. dne 6. ledna 2023, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

  3. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo žádostí opatřenou uznaným elektronickým podpisem. Jak si zřídit datovou schránku a jak zažádat o voličský průkaz z pohodlí domova jsme psali v článku Zřiďte si datovou schránku aneb komunikujte elektronicky s českými úřady.

 • Vydání voličského průkazu - 4 možnosti:

  1. předání osobně do rukou žadatele

  2. předání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti)

  3. zaslání poštou na zvolenou doručovací adresu

  4. na základě žádosti zaslání na adresu zastupitelského úřadu, kde se rozhodnete hlasovat

 • Informace a formuláře pro vyřízení voličských průkazů naleznete na stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů dle vašeho trvalého bydliště či konzulátů, pokud jste v ČR odhlášeni.


Jakmile máte administrativu vyřízenou, počkejte na pátek nebo sobotu 13. a 14. ledna 2023 a vyražte volit. Každý hlas se počítá.Další informace o volbě prezidenta ČR ze zahraničí sledujte na stránkách a facebooku GK Manchester, Velvyslanectví Londýn.bottom of page