Veronika Macleod byla pozvána do Českého rozhlasu Hradec Králové (22.října 2019)

Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové byla pozvána Veronika Macleod, která pochází ze Dvora Králové nad Labem, ale už nějakou dobu žije ve Skotsku, kde také založila školu pro české děti.

Veronika Macleod chce, aby její dítě umělo česky. Založila ve Skotsku školu, kam chodí už 100 žáků