top of page

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023 VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Prvního kola prezidentské volby 2023 se na Velvyslanectví České republiky v Londýně zúčastnilo celkem 1475 voličů, kteří odevzdali 1474 platných hlasů. Do počtu platných hlasů tak volby zaostaly za prvním kolem prezidentské volby v roce 2018 s 1619 hlasů, ale před prvním kolem prezidentské volby v roce 2013, ve které voliči v Londýně odevzdali 523 platných hlasů.


Prvního kola prezidentské volby 2023 se na Velvyslanectví České republiky v Londýně zúčastnilo celkem 1475 voličů, kteří odevzdali 1474 platných hlasů. Do počtu platných hlasů tak volby zaostaly za prvním kolem prezidentské volby v roce 2018 s 1619 hlasů, ale před prvním kolem prezidentské volby v roce 2013, ve které voliči v Londýně odevzdali 523 platných hlasů.

S 1474 odevzdanými hlasy se Velvyslanectví v Londýně opět stalo nejfrekventovanější volební místností v zahraničí před Bruselem s 1267 hlasy a Bernem s 895 hlasy. Volební účast na Velvyslanectví byla 72,98% registrovaných voličů.

Nejvíce hlasů na Velvyslanectví v Londýně obdržel kandidát Petr Pavel - 771 hlasů a 52,30 %, následován Danuší Nerudovou s 551 hlasy a 34,66 %, Pavlem Fischerem s 90 hlasy a 6,10 %, Markem Hilšerem se 47 hlasy a 3,18 %, Andrejem Babišem se 30 hlasy a 2,03 %, Jaroslavem Baštou se 14 hlasy a 0,94 %, Karlem Divišem se 7 hlasy a 0.47 % a Tomášem Zimou se 4 hlasy a 0,27 %.

V roce 2023 mohli voliči poprvé odevzdat své hlasy v prezidentské volbě také na Generálním konzulátu v Manchesteru. Své hlasy v Manchesteru odevzdalo celkem 160 voličů z 227 registrovaných, kteří odevzdali 160 platných hlasů. Volební účast činila 70.48%

Nejvíce hlasů získal kandidát Petr Pavel - 73 hlasů a 45,62 %, následovala Danuše Nerudová s 66 hlasy a 41,25 %, Pavel Fischer s 10 hlasy a 6,25 %, Marek Hilšer s 4 hlasy a 2,5 %, Jaroslav Bašta s 3 hlasy a 1,87 %, a Andrej Babiš a Karel Diviš se 2 hlasy a 1,25 %. Kandidát Tomáš Zima – v Manchesteru neobdržel žádný hlas.

Na obou zastupitelských úřadech České republiky ve Spojeném království odevzdalo své hlasy v 1. kole prezidentské volby celkem 1635 voličů z 2248 registrovaných, z čehož bylo 1634 hlasů platných. Volební účast činila 72,73%


Nejvíce hlasů na zastupitelských úřadech ve Spojeném království celkově obdržel kandidát Petr Pavel - 844 hlasů a 51,65 %, následován Danuší Nerudovou s 577 hlasy a 35,31 %, Pavlem Fischerem se 100 hlasy a 6,11 %, Markem Hilšerem se 51 hlasy a 3,12 %, Andrejem Babišem se 32 hlasy a 1,95 %, Jaroslavem Baštou se 17 hlasy a 1,04 %, Karlem Divišem s 9 hlasy a 0,55 % a Tomášem Zimou se 4 hlasy a 0,24 %.


Se 1434 platnými hlasy voliči ve Spojeném království odevzdali celkově druhý největší počet hlasů ze všech zemí v zahraničí po Německu s 1888 platných hlasů a před Belgií s 1267 hlasy, Slovenskem s 906 hlasy a Švýcarskem s 895 hlasy.

Comentários


bottom of page