top of page

Vánoční PANTO ve Skotsku

Možná jste si vždy před Vánoci všimli reklam a plakátů na tzv. PANTOMIME či panto.

Plakáty jsou vždy hodně barevné, herci velmi výstředně oblečení, ale název nese klasické jméno pohádek jako Perníková chaloupka, Aladin, Kráska a zvíře, Popelka a další.

Lidé v celé Británii chodí od poloviny listopadu do poloviny ledna do divadel na panto za zábavou. Je to taková jejich tradice a rodinná zábava.


Většina z nás si spojí slovo pantomime – pantomima s neverbálním herectvím, ale v Británii se jedná snad o nejhlučnější divadelní představení.


Pantomima v Británii se vyvinula v 18. století z jednoduchých her bez slov zvaných Commedia Dell’arte, které byly populární v Itálii v 16. století. Němohra využívala mimiku, gestikulaci, hudbu a tanec, akrobatické a klaunské prvky. Příběhy byly obměňovány, ale hlavní postavy v těchto hrách zůstávaly. Jednalo se o Harlekýna, Kolombínu a Pierrota.


Když se v 18. století tyto charakteristiky komedie objevily v Londýně v divadlních hrách beze slov, jednalo se hlavně o hry s řecko-římskými náměty. Zisk z těchto představení byl použit na budování slavných divadel v Covent Garden a Drury Lane, které jsou slavné dodnes. Londýnský herec a manažer David Garrick tehdy poprvé představil mluvené slovo do této harlekynády. Staré řecké a římské báje a pověsti byly nahrazeny pohádkami a příběhy pro děti, často z místního prostředí. Populární byl například Robin Hood. Mladý Harlekýn se vzdal hlavní postavy a příběh vyprávěl starý klaun.Během 19. století se vlivem průmyslové revoluce objevilo mnoho vynálezů a rozrostl se mezinárodní obchod britského impéria, společnost bohatla a to mělo vliv také na rozvoj divadel. Bohaté scény a pozadí plné efektů se na jevišti často střídaly. První tzv. Extravaganza, tedy velkolepá produkce byla v tehdejším Olympijském divadle v Londýně v roce 1831. Ve viktoriánském období se bohatí občané předháněli ve sponzorování divadel, představení trvala i 5 hodin, herci měli drahé zdobné kostýmy, součástí představení byla živá zvířata a kouzelnické efekty. Rozrostly se tzv. Music Halls, zábavní podniky s programem estrádního typu. Ženy hrající muže a muži hrající ženy zvýšili komický efekt a vtahovali obecenstvo do hry. Diváci nadšeně povzbuzovali postavy představující dobro a hučením ty protikladné. Harlekýna a Kolombínu vystřídali herci představující běžné lidi. Hlavní postavou se stala tzv. The Dame, mužský komik, hrající ovšem ženskou postavu. Další je tzv. Principal Boy, hlavního chlapce hraje mladá dívka. Potom je tu vždy nějaká hlavní záporná postava, například zlá čarodějnice ve Sněhurce nebo zlý kouzelník v Aladinovi.


Britská pantomima se časem stala vánoční rodinnou záležitostí. V příbězích, kde dobro bojuje se zlem nás provází The Dame a vtahuje nás do děje, kde postavy musí udělat těžká rozhodnutí a obecenstvo je vybídnuto povzbudit postavu potleskem nebo hučením. Děti někdy stojí na židlích a křičí jejich rady na herce. Celá rodina se zapojuje i do zpěvu.


Herci mají nelehkou úlohu hrát jedno představení pro dvě různá obecenstva najednou. Dětem, které oceňují známou pohádku a postavy, morální podstatu příběhu, jevištní efekty a klaunský humor. Jsou tu ale i dospělí, kteří se baví dvojsmysly a narážkami, politickou a sociální satirou mířenou na místní politiky a celebrity, které děti ani nepostřehnou.

Fráze, které vykřikují herci i obecenstvo ve všech představeních jsou například:


“He is behind you!”, “Oh, yes it is!”, “No, it isn’t!”, “Boo!”Pokud se letos rozhodnete zakoupit vstupenky a poznat tento druh místní zábavy, pospěšte si, neboť představení jsou již z velké části vyprodána.

Přejeme hezkou zábavu!

Autoři: Veronika Macleod, Den MatherPředstavení po Skotsku 2021/ 2022


Edinburgh


Livingston


Musselburgh


Falkirk


Glasgow


Inverness


Aberdeen


Kirriemuir


a mnoho dalších míst!bottom of page