top of page

Staráte se o své duševní zdraví?


Týden od 10. 05. 2021 do 16. 05. 2021 je ve Velké Británii

"Mental Health Awareness Week" neboli "Týden duševního zdraví".Tato každoroční událost začala dle Mental Health Foundation již před 21 lety a je údajně jednou z největších "awareness" událostí nejen ve Velké Británii ale i mimo ni. Hlavní cíl této události je, aby se každý zaměřil na zlepšování svého duševního zdraví. Aby se začalo více mluvit jak o samotném zdraví, tak i o způsobech, jak jej ovlivnit.

Foto: Jesika Horáková


Co je duševní zdraví a proč je důležité?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje duševní zdraví jako "stav pohody, při kterém jedinec realizuje své schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžnou životní zátěží, pracuje produktivně a užitečně a přispívá společnosti."

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zdůrazňuje, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a navzájem se ovlivňují. Často totiž duševní problémy způsobují ty fyzické a naopak. Každý se může v jakékoliv fázi svého života potkat s duševními problémy různého typu. Průzkum provedený Scottish government odhaduje, že ročně přibližně 1 ze 4 lidí žijící ve Skotsku zažívá psychické potíže. Proto, zejména v době pandemie, je důležité o své duševní zdraví dbát, snažit se poskytnout pomoc lidem ve svém okolí nebo je alespoň k pomoci nasměrovat.
Tématem týdne 2021: Příroda


Mental Health Foundation určuje každý rok téma pro tuto událost a letošek patří právě přírodě.

Dle zmíněné organizace toto téma bylo vybráno proto, jelikož pobyt v přírodě je efektivním způsobem jak se vypořádat s duševními potížemi a udržet si duševní pohodu, jak poukazuje mnoha vědeckých výzkumů.


Asi se mnoho z vás během pandemie rozhodlo vyrazit do přírody. To byl také dle Mental Health Foundation nejvíce populární způsob, jak si Britové udržovali duševní pohodu během tohoto těžkého období. Zahrnout přírodu do každodenního života je podle Mind přínosné nejen pro duševní, ale i fyzické zdraví. Příroda může zlepšit vaší náladu, snížit stres nebo vztek, přivodit stav relaxace, zlepšit fyzické zdraví, zlepšit sebejistotu nebo například umožňuje potkat nové lidi.


Co můžete tento týden dělat pro sebe a ostatní?


Jak už anglické slovo "awareness" napovídá, tento týden je určený k tomu, aby se o duševním zdraví více mluvilo. Aby se bořila stigmata kolem duševního zdraví, duševních nemocí a pomoci druhým. Samotná pomoc může být například v podobě poskytnuté rady, užitečných zdrojů nebo kontaktů na odborníky.

Mental Health Foundation motivuje lidi k tomu, aby pravidelně navazovali kontakt s přírodou:

 • zaposlouchali se do zpěvu ptáků

 • přičichli si k rozkvetlým květinám

 • nadechli se vůně čerstvě posečené trávy

 • starali se o své domácí rostliny

 • pozorovali stromy či zvířata kolem sebe

Abyste se na okamžik zastavili ve svém zaneprázdněném dni a povšimli si krásy přírody kolem sebe.Foto: Jesika Horáková


A jaké jsou ty nejdoporučovanější způsoby, abyste byli více spojení s přírodou?


Samozřejmě je mnoho způsobů a aktivit spojených s přírodou, které mohou pozitivně ovlivnit vaše duševní zdraví. Jedna z hlavních organizací Mental Health Foundation uvádí několik způsobů.

Ty nejdůležitější uvádíme níže:


 • Čas strávený v "zelených prostorech"

Samotný čas strávený v přírodě mezi "zelení" - ať už jde o louky, lesy, parky či zahrady - má pozitivní vliv na vaše duševní i fyzické zdraví. Pokud žijete ve městě a nemáte zahradu ani les poblíž, můžete se porozhlédnout kolem a vyhledat parky, parčíky či zeleně kolem řek, které vám také přinesou pozitiva, která čas strávený mimo ulice přináší.

 • Fyzické aktivity

Kromě pozitivního vlivu na naše zdraví fyzické, mají fyzické aktivity pozitivní vliv na naše zdraví duševní. Je vědecky dokázáno, že pohyb může snížit riziko výskytu duševních problémů jako jsou deprese nebo úzkosti. A pokud fyzické aktivity přenesete do přírody, bude to pro vaše zdraví ještě více přínosné, než pokud byste je vykonávali ve vnitřních prostorách. Můžete si jít například zaběhat. Dle výzkumů fyzická aktivita prováděná v přírodě trvající i jen pouhých 5 minut zlepšuje vaši náladu a sebevědomí.


 • Relaxace a mindfulness

Jak český Mindfulness Institut vysvětluje, mindfulness je chápáno jako: "Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku a to bez posuzování, hodnocení a očekávání." Mindfulness pozitivně ovlivňuje duševní zdraví. Může tak přispět k snižování stresu a zvyšování sebevědomí.


S mindfulness můžete pracovat kdykoliv - tedy ve všech částech dne v jakémkoliv věku. Během pobytu v přírodě si najděte chvíli, kdy budete jen pozorovat a vnímat všemi smysly přírodu kolem sebe. Pokud aplikujeme mindfulness v lese, můžete tuto aktivitu nazývat "lesní terapie", která má své kořeny v Japonsku, kde je známá pod názvem "Shinrin Yoku".

Více informací můžete nalézt zde: lesniterapie.cz/co-je-lesni-terapie Dalším příkladem je eko-terapie. Pozitivního vlivu na duševní zdraví je zde dosaženo pomocí určitých činností v přírodě jako je zahradničení, práce na farmě a jiné. Na odborné úrovni je většinou vedena odborníkem či terapeutem.


 • Navazování kontaktu s ostatními

Vztahy jsou důležitou součástí naší duševní pohody a také samozřejmě souvisí s tématem přírody. Příroda je totiž často místem pro setkávání a socializaci s ostatními, ať už při hraní sportu nebo třeba společných vycházkách a výšlapech do hor. Zároveň je příroda levnou možností, jak trávit čas s ostatními. Samozřejmě během pandemie musíme brát ohled a dodržovat zavedená opatření.


 • Navazování kontaktu se zvířaty kolem nás

Některé výzkumy ukazují, že čas strávený se zvířaty (ať už s domácími nebo s těmi, co žijí ve volné přírodě) má dobrý vliv na naše zdraví. Aktivity zahrnující pozorování a navazování kontaktu se zvířaty v jejich přirozeném prostředí, jako je například pozorování ptactva v zahradě, může zlepšit pocit duševní pohody a relaxace a propojit se s přírodou. I v samotném městě můžete pozorovat veverku hledající své schované oříšky, červenku stavějící si hnízdo nebo třeba městského holuba, který se čepýří před holubicí.


Foto: Jesika Horáková

 • Kreativita

Výzkumy prokazují, že zapojení se do kreativních činností, ať už tance, hudby, malby nebo psaní, může snížit stres a zlepšit náladu a duševní pohodu. Což je o důvod více, proč právě kreativitu kombinovat s přírodou. Pro mnoho lidí je příroda inspirativní během tvoření maleb, fotografií nebo právě psaní. Inspirací v přírodě lze najít spousty pro jakoukoli z těchto aktivit od kresby barevných listů na podzim až po zachycení fotoaparátem rosy na trávě při zapadajícím slunci - každý si může najít to své.


 • Zahradničení, ochrana životního prostředí, farmaření

I pro aktivity jako je zahradničení je dokázáno vědeckými výzkumy, že mají pozitivní vliv na naše zdraví ať už zlepšení nálady, kvality života či pocit někam patřit. Zapojení se do aktivit pomáhající životnímu prostředí prosperuje nejen samotné přírodě, ale také naší duševní pohodě. Výzkumy našli spojení mezi účasti v těchto aktivitách a zvýšením empatie, sebejistoty a taky pocitu propojenosti s více lidmi.


Potřebujete vyhledat pomoc?


Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete vyhledat duševní pomoc v českém jazyce, v našem článku Psychologická pomoc v češtině můžete najít některé z možností koho kontaktovat, ať už v České Republice online nebo přímo ve Skotsku. Pomoc ve Skotsku můžete vyhledat jak soukromě přes internet, tak přes GP (General Practitioner) neboli praktického lékaře. Pokud potřebujete akutně pomoci a nevíte na koho se obrátit, zavolejte 111. NHS by vás měla spojit se zdravotní sestrou zaměřenou na duševní zdraví a pomoci vám sjednat schůzku s praktickým lékařem, který vám může poradit a najít vhodnou pomoc. Pokud jste vy nebo někdo ve vašem okolí z jakéhokoliv důvodu ohrožení na životě zavolejte pohotovost 999.

Zdroje v článku:


Autor všech použitých fotografií: Jesika Horáková

Comments


bottom of page