Setkání s dvěma konzuly

V sobotu 22.8.2020 nás v Edinburghu navštívil generální konzul pan Losman. Na setkání přišla většina učitelek a dobrovolnic naší školy. Vybrali jsme místo, kde trávil několik dní i T. G. Masaryk v letech 1916 a 1917. Den jsme zakončili návštěvou pana Millara a poděkovali mu za 21 let práce honorárního konzula. Předali jsme krásné přání od Jess a děkovné video od české komunity.
Podívejte se na děkovné video, které bylo panu Millarovi předáno jménem celé skotské komunity.