top of page

Setkání Asociace českých škol v Manchesteru

Dne 15. ledna 2023 se konalo v prostorách Českého komunitního centra v Manchesteru setkání zástupkyň a zástupců českých škol z celé Velké Británie, které slouží k výměně poznatků a zkušeností mezi jednotlivými školami a zároveň k plánovaní společných aktivit pro následující období.

Osobně všechny pozdravil generální konzul Ivo Losman.

V Manchesteru byla také zastoupena Czech School Scotland CIC. Škola působí v Edinburghu, Glasgow, Dundee a Inverness.Comments


bottom of page