top of page

Průvodce ptačím světem ve Skotsku

Jaro se blíží! Dny se prodlužují, pozvolna se otepluje a příroda se probouzí. Nastal čas připomenout si ptáky, včely, motýly a všechno ostatní v přírodě!


Naši letní ptáci, jako jsou vlaštovky (Swallows), rorýsi (Swifts) a jiřičky (House Martins) migrují na zimu na jih a zpátky se vracejí, když cítí, že je dostatečně teplo, a tedy i dostatek létajícího hmyzu k jídlu.


Koňadra (Great Tit)Budou totiž muset soutěžit o prostor s těmi druhy ptáků, které zde navzdory počasí zůstaly celou zimu, například s kosy (Blackbirds), modřinkami (Blue Tits) a koňadrami (Great Tits).Červenka (Robin)


Někdy si myslíme, že naši zahradní ptáci, jako je červenka (Robin), s námi zůstali celou zimu. Někteří však odlétli v říjnu na jih a nahradili je ptáčci z kontinentu! To se opět změní, až se zimní návštěvníci vrátí zpět domů přes Severní moře.Sýkorka uhelníček (Coal Tit)


Protože je stále relativně chladno, mnoho běžných malých ptáků zůstává pohromadě v hejnu a společně hledají vzácnou potravu. Můžete tak vidět pospolu modřinky, koňadry, sýkorky dlouhoocasé (Long tailed Tit) a sýkorky uhelníčky (Coal Tit).
Stehlík (Goldfinch)


K hejnu sýkorek se mohou připojit i pěnkavy (Chaffinch), zvonci zelení (Greenfinch), stehlíci (Goldfinch) a také hýl obecný (Bullfinch)
S jarním hledáním partnera společný život v hejnu skončí. Ptáci se stávají teritoriální a samci začnou zpívat jako šílení, aby přilákali samičky. Ne vždy z korun stromů! Zvonek trylkuje jako malý zvoneček, zatímco pomalu létá nad keři, ve kterém doufá, že si postaví hnízdo.


Střízlík (Wren)

Náš nejmenší ptáček, střízlík (Wren), se obvykle skrývá na dně živého plotu, ale brzy tato malá hnědá kulička vydá nejhlasitější zpěv z vrcholu keře ;-)


Dalším běžným hnědým ptákem, často přehlíženým, protože se skrývá v živých plotech, je pěvuška modrá (Hedge Sparrow). Ačkoliv anglické jméno znamená vrabec, pěvuška není skutečným vrabcem. Lze to poznat z jejího tenkého zobáku pro požírání spíše hmyzu než semen. Pěvuška se též vyznačuje krásným zpěvem a šviháním křídly na svého druha vysoko na stromě.

Určitě uvidíte i skutečné vrabce s jejich silnějšími zobáky pro drcení semen. Vyskytují se zde dva druhy: vrabec domácí (House Sparrow) a vzácnější, a jak někteří i říkají chytřejší, vrabec polní (Tree Sparrow).


Krahujec (Sparrowhawk)

Samozřejmě, že tolik malých ptáčků bude přitahovat predátory, kteří se za nimi stěhují do měst. V zahradě českého konzulátu v Musselburgh čas od času loví krahujec (Sparrowhawk).Dalším predátorem, který se do měst přestěhoval, je vzácnější sokol stěhovavý (Peregrine Falcon). Sokoli často hnízdí na vysokých budovách a loví městské holuby. V některých parcích lze i vzácně zahlédnout poštolku obecnou (Kestrel) hledající myši a hraboše. V poslední době můžete spatřit dokonce i káně lesní (Buzzard) kroužící nad obzorem v parcích na okraji měst. Káně se neustále rozšiřuje po nížinném Skotsku ze západních kopců.

Pěnicím (Warblers) se připisuje, že jsou dobrými pěvci a lovci hmyzu. Přes zimu tu zůstávají pouze dvě pěnice, budníček menší (Chiff Chaffs) a pěnice černohlavá (Blackcaps). Na krmítkách v zahradě konzulátu máme pravidelně pěnice černohlavé. Ale když se oteplí, můžeme obdivovat a poslouchat i pěnice hnědokřídlé (Whitethroat).


Budníček menší (Chiff Chaff)

V parcích, kde roste rákosí, ostřice a rozptýlené keře, lze vidět rákosníky proužkované (Sedge Warbler), anebo se zaposlouchat do žalostných zpěvů budníčka většího (Willow Warblers). Jejich zpět je též rychlý způsob, jak je odlišit od budníčka menšího (Chiff Chaff), který stále opakuje chiff chaff chaff chaff chaff chaff!
Drozd zpěvný (Song Thrush)


A znáte zpěv drozda zpěvného (Song Thrush)? Jeho písně jsou snadno identifikovatelné, protože opakuje každou notu 3krát nebo 4krát. Pokud najdete rozbité prázdné šnečí ulity poblíž kamene, je to jisté znamení, že máte jednoho poblíž.

Pokud má váš park otevřené pastviny, můžete též vidět jeho většího bratrance, drozda brávníka (Mistle Thrush). Určitě znáte také holuba hřivnáče (Wood Pigeon) a pravděpodobně jeho sestřenici hrdličku zahradní (Collared Dove). Hrdlička dorazila na jižní pobřeží Anglie v roce 1950 a rozšířila se po celé Británii, velmi podobně jako papoušci zelení (Green Parakeets), kteří právě dorazili do Skotska ;).


Racek chechtavý (Black Headed Gull)

Dalším druhem ptáka, kterého určitě uvidíte ve skotském parku nebo zahradě, je racek: racek chechtavý (Black Headed Gull), racek bourní (Common Gull), racek stříbřitý (Herring gull) nebo racek žlutonohý (Lesser Black Back), který rád hnízdí na střechách blízko vody.

V minulosti hnízdili tady na konzulátu, avšak po umístění hrotů na střechy nyní hnízdí jinde ve městě.
Strakapoud velký (Great Spotted Woodpecker)

A konečně na stromech v parku nebo zahradě žijí brhlík (Nuthatch), jediný britský pták pohybující se po kmenech stromů hlavou napřed, nebo krásný malý šoupálek (Treecreeper), nebo strakapoud velký (Great Spotted Woodpecker). Žluna zelená (Green Woodpecker) je ve Skotsku poměrně vzácná, ale její charakteristické "smíchové" volání usnadňuje její identifikaci.


Všichni výše uvedení ptáci se běžně vyskytují v českých parcích nebo zahradách kromě racků, kteří jsou méně roztroušeni po celé zemi. Na druhou stranu, Skotsko má pouze 2 druhy datlů, zatímco Česko jich má 9!


Puštík obecný (Tawny Owl)

A to jsem nezmínil puštíka obecného (Tawny Owl), kterého za soumraku nebo za úsvitu můžete docela dobře vidět nebo alespoň slyšet ve Skotsku. Česko má také mnohem více druhů sov než Skotsko - 10 různých druhů! Ne všechny se vyskytují v parcích nebo zahradách.

V české zahradě nebo parku, ale ne ve skotském, lze pravděpodobně spatřit také sedmihláska hajního (Icterine Warbler), pěnici slavíkovou (Garden Warbler) a pěnici pokřovní (Lesser Whitethroat Warbler), a další ptáčky, jako jsou strnad obecný (Yellow Bunting), rákosník (Reed Bunting), lejsek šedý (Spotted Flycatcher), lejsek bělokrký (Collared Flycatcher) a lejsek černohlavý (Pied Flycatcher). Dále také zvonohlíka (Serin), dlaska tlustozobého (Hawfinch) nebo dokonce i ťuhýka obecného (Red Backed Shrikes)! A nemůžete minout obrovské hnízdo čápa bílého na komíně.


Na závěr přidávám odkazy na stránky amatérských ornitologů. Na nich můžete zjistit, kde se různé druhy ptáků právě nacházejí:
Big garden birdwatch stránka zahajuje aktivitu v půlce dubna 2023Autor textu: Den Mather


Úprava textu: Vera Muzikova

Comentarios


bottom of page