top of page

Příručka: Co musíš vědět o Brexitu

Pokud žijete ve Spojeném království, určitě by vás neměla minout informační brožura vydaná Úřadem pro publikace Evropské unie.Co se zde dozvíte?

Stručně popsané odpovědi na následující otázky společně s užitečnými odkazy  1. Jsem občanem EU ve Spojeném království. Jaké důsledky pro mě má brexit?

  2. Co se stane teď po vstupu dohody o vystoupení v platnost?

  3. Jaký je rozdíl mezi „statusem usazené osoby“ a „předběžným statusem usazené osoby“?

  4. Jak o „status usazené osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“ požádat

  5. Jak mohu prokázat, že mám „status usazené osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“?

  6. Změní se cestování do Spojeného království a z něj?

  7. Musím aktualizovat svůj digitální status, když dojde ke změně mého pasu nebo občanského průkazu?Jak je psáno na posledná straně dokumentu:


Tento dokument byl vypracován pouze pro informaci a není právně závazný. Neposkytuje právní výklad legislativy EU ani Spojeného království a jeho účelem není nahradit specializované právní poradenství ohledně imigračních předpisů Spojeného království. Bylo vynaloženo maximální úsilí o poskytnutí přesných informací, Evropská unie za ně však nenese odpovědnost. Odpovědnost za informace týkající se systému registrace k pobytu pro občany EU a budoucích pravidel v oblasti přistěhovalectví nese v plné míře vláda Spojeného království, jež by také měla být prvním kontaktním místem pro získání nejnovějších informací.


Proto sledujte internetové stránky https://www.gov.uk/transition


Odkaz na dokument:

Kommentare


bottom of page