OCHRANNÉ OPATŘENÍ: omezení překročení státní hranice ČR od 18. 5. 2020

Přečtěte si nařízení Ministerstva zdravotnictví ve spojitosti s ochranou před zavlečením onemocnění COVID-19 na území České republika.:


  • Pohyb na území ČR

  • Cesty do a ze země

  • Lékařské potvrzení


odkaz na webu Ministerstva zdravotnictví

ke stažení: Ochranné opatření