OCHRANNÉ OPATŘENÍ: omezení překročení státní hranice ČR od 18. 5. 2020

Přečtěte si nařízení Ministerstva zdravotnictví ve spojitosti s ochranou před zavlečením onemocnění COVID-19 na území České republika.:


  • Pohyb na území ČR