top of page

Občanské průkazy - cestování, změny, žádostiObčanský průkaz (OP) je doklad, který je povinen mít občan České republiky starší 15 let, který má trvalý pobyt na území České republiky. Jinými slovy, trvalý pobyt v ČR je sice právo každého českého (i cizího) občana, ale není povinnost jej mít. Pokud tedy žijete dlouhodobě v zahraničí, máte možnost se z trvalého pobytu odhlásit. Nemáte-li ale přihlášený trvalý pobyt na úřadě nebo na jiném místě v ČR, zaniká vám platnost vašeho občanského průkazu.

Mnoho občanů České republiky žijící dlouhodobě v zahraničí však stále občanský průkaz vlastní. Což znamená, že níže zmíněné informace se vám dříve nebo později budou hodit, když vám vyprší platnost dokladu nebo budete chtít třeba cestovat na OP.

Schválení nového typu občanských průkazů s biometrickými údaji


Od 2. srpna 2021 se začíná vydávat nový typ občanského průkazu, který obsahuje vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje (fotografie a otisky prstů). Hlavním přínosem této změny je ztížení možnosti OP padělat a zneužívat. A jelikož se jedná o předpis Evropské unie, bez této změny by nebylo v budoucnu možné volně cestovat mezi státy EU.

Budu moci cestovat na nový typ OP i do Velké Británie?

Bohužel, Velká Británie již není součástí Evropské unie, proto se na cestovní doklady vztahují jiná pravidla, která jsou uvedena níže.

Musím si od srpna 2021 zažádat o výměnu občanského průkazu?

Ne. Stávající občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je platný do konce jeho platnosti a stále bude uznáván při překračování hranic států EU.


Kde mohu zažádat o občanský průkaz?

Pouze na území České republiky na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Nelze na žádném zastupitelském úřadě v zahraničí.

Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu (MVCR).


Užitečné informace pro mě ohledně OP?

 • O vydání OP lze požádat ve zkrácené lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Jelikož si musíte požádat o OP osobně v České republice (nelze na zastupitelském úřadě), můžete si tak vyřídit doklad při vaší krátké návštěvě ČR.

 • V návaznosti na toto urychlení zaniká možnost zažádání o OP s platností pouze na 1 měsíc v souvislosti s volbami.

 • Více informací o OP na MVCR

 • Doba platnosti průkazů se mění při vydávání u dětí:

  • 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,

  • 2 roky ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 6 let,

  • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 6 let, do dovršení jejích 15 let,

  • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let, nebo

  • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

Více informací změnách od 2. 8. 2021 se dočtete na stránkách:

Cestování na občanský průkaz do Velké Británie

 1. Pokud jste držiteli settled nebo pre-settled statusu, na občanský průkaz můžete jako občan Evropské unie cestovat do Velké Británie do 31. prosince 2025. Důležité je však, abyste na občanský průkaz měli navázaný právě váš status. Pokud máte váš status navázaný na cestovní pas, cestujte s pasem!

 2. Pokud do Británie cestujete bez statusu uvedeného výše, pak je cestování na občanský průkaz konečné ke dni 31. září 2021. Od října 2021 je nutností se prokazovat pouze platným cestovním pasem.

 3. Více informací se dočtete na oficiálních stránkách gov.uk


Comments


bottom of page