top of page

Nutnost registrace k pobytu pro občany EU ve Spojeném království

Velvyslanec Sečka rozeslal osobní dopis krajanským spolkům ve Spojeném království, ve kterém upozorňuje na nutnost registrace k pobytu pro občany EU ve Spojeném království prostřednictvím tzv. EU Settlement Scheme.


Znění dopisu:


Vážení krajané,

dovoluji si Vás oslovit s prosbou, která se týká nutnosti registrace k pobytu pro občany EU ve Spojeném království prostřednictvím tzv. EU Settlement Scheme. Jedná se o problematiku, která se úzce dotýká všech českých občanů, kteří ve Spojeném království hodlají setrvat po 31. prosinci 2020.

Podle našich informací je na území Spojeného království stále řada českých občanů, kteří se v uvedeném systému dosud nezaregistrovali, a to i přes probíhající informační kampaň nejen britských, ale také českých úřadů a Delegace EU ve Spojeném království. Chtěl bych Vás proto požádat, abyste na svých webových stránkách, sociálních sítích, v krajanských oběžnících i při osobních setkáních členům Vaší organizace a případně i dalším českým občanům ve Spojeném království, které znáte, doporučili  registraci v uvedeném systému, pokud tak již neučinili. Jen cestou včasné registrace je možné zajistit, aby českým občanům žijícím ve Spojeném království byla po uplynutí současného přechodného období zachována stejná práva, jakých požívali dosud.


V příloze najdete souhrn základních informací a příslušné odkazy týkající se postupu při registraci v uvedeném systému. Další informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně, v případě zájmu také můžeme zajistit informační letáky v českém jazyce (v takovém případě prosím kontaktuje Velvyslanectví ČR v Londýně na e-mailové adrese consulate.london@embassy.mzv.cz).

Vážení krajané, děkuji Vám za pozornost, kterou tomuto důležitému tématu věnujete, a rovněž za součinnost, kterou nám poskytujete. Naší snahou je zajistit informovanost českých občanů ve Spojeném království v maximálním možném rozsahu, napomoci jim včas si zajistit potřebné doklady a předejít tak možným komplikacím, které by mohly nastat v případě opominutí registrace v systému „EU Settlement Scheme“. V případě potřeby pomoci s vyřízením českých dokladů požadovaných v souvislosti s registrací jsou zastupitelské úřady ČR ve Spojeném království připraveny poskytnout veškerou potřebnou pomoc. Budu se těšit na další spolupráci s Vámi a s Vašimi organizacemi.


S pozdravem a přáním dobrého zdraví,

Libor Sečka


Přílohu naleznete společnčně s tímto dopisem na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně


Kommentare


bottom of page