top of page

Konec školního roku 2022 - 2023 v Glasgow


Na poslední setkání v Glasgow měly děti slíbenou Legočeštinu, která měla minule velký úspěch. Než jsme se všichni sešli, stihli jsme se naučit hrát hru Elektrika. Na začátku hodiny jsme se posunuli na našem kole času do léta a nakreslili jsme si, na co se v létě těšíme.


Tím jsme uzavřeli letošní učení a pokračovali jsme plánováním stavby města. Dětem se dobře dařilo vymýšlet, co všechno můžeme ve městě vidět a co budou z Lega moci postavit. Svojí práci poté také každý hezky česky odprezentoval. A jaké krásné výtvory jsme mohli vidět!? Nádraží, vlaky, letiště s cukrárnou u indiána, zámek s farmou, domy (a jeden strašidelný), zájezdní loď, kostel, policejní stanici i hasičskou zbrojnici.


Na závěr nesmělo chybět předávání vysvědčení za skvěle odvedenou práci v uplynulém školním roce.


Mějte krásné prázdniny, buďte na sebe opatrní a budu se na vás těšit opět v září.


Veronika Jirásková


bottom of page