top of page

Konec školního roku 2022 - 2023 v Dundee


Naše škola v Dundee je také velmi pilná. Poslední dvě setkání proběhla 27.5. a 17.6. 2023.


Na předposlední hodině jsme se bavili o rodině, menší děti kreslily strom s členy rodiny, popisovaly a mluvily o obrázku před ostatními dětmi. Starší děti psaly článek o rodině a prezentovaly zbytku třídy. Hráli jsme hry a po přestávce menší děti četly a starší sledovaly reportáž o třídění odpadu. Celá třída potom společně dělala cvičení o recyklaci, pouštěla si další video a děti odpovídaly na otázky. Říkaly si o rozdílu používání můj a moje. Čtení - menší děti dělaly písmeno j.


Na poslední hodině před prázdninami jsme si povídali o tom, co všechno potřebujeme na piknik venku v přírodě. Dívali jsme se na video a učili se nová slovíčka. Bylo hezké počasí, tak jsme si svačinu dali venku a děti musely popisovat, co mají s sebou. Pokračovali jsme ve čtení, tentokrát dě tě ně. Děti musely vypisovat nová slovíčka a číst. Potom dopisovaly sloky do říkanky ‘měla babka čtyři jabka’. Hráli jsme hry venku i vevnitř. Na konci jsme si popovídali o prázdninách v ČR, co děti baví na české škole a co by si přály v hodinách dělat v budoucnu.

Paní učitelka Petra přeje všem krásné léto a ozve se v srpnu ohledně výuky na příští školní rok. Také děkuje za krásné květiny a dárečky.

Skvělá práce Dundee - další skvělý školní rok úspěšně zakončen!

Commentaires


bottom of page