top of page

Konec školního roku 2022 - 2023 v Aberdeenu


Školní rok české školy skončil i v Aberdeenu. Děti si zopakovaly spojování písmenek do slabik a celých 3-4 písmenných slov, zahrály si pohádku O veliké řepě a vymyslely si vlastní příběh k vytvořenému obrázku.


Krásná hodina, ve které jsme oslavily naše úspěchy a už teď se těšíme na příští rok!


KRÁSNÉ LÉTO VŠEM přeje Jana Graham.Comments


bottom of page