top of page

INFORMACE K PRŮBĚHU 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY A VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM

Volebními dny pro druhé kolo prezidentské volby jsou pátek 27. ledna a sobota 28. ledna 2023.


Termín konání volby: pátek 27. ledna od 12:00 - 22:00 hodin a sobota 28. ledna od 08:00 - 12:00 hodin

Adresa volební místnosti: 26 Kensington Palace Gardens, W8 4QY, Londýn


Kdo může hlasovat na velvyslanectví v Londýně?

- volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Londýně;

- volič s voličským průkazem;

Co si přinést s sebou?

- platný český občanský průkaz nebo platný český cestovní pas a voličský průkaz (pokud nejste na seznamu)


INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM:

Kde se žádá?

- na obecním úřadě dle místa bydliště na území ČR: žijete-li v ČR a chcete volit v Londýně;

- na obecním úřadě dle místa bydliště na území ČR: žijete-li v UK, nejste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím a chcete volit v Londýně;

- na velvyslanectví v Londýně: jste-li zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím a chcete volit jinde (v ČR nebo v jiné volební místnosti v zahraničí);

Kdy se žádá?

- osobně do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin;

- písemně do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin;

Jak se žádá?

- osobně - vyplněním příslušného formuláře žádost o vydání voličského průkazu (PDF, 320 KB);

- písemně - v listinné podobě vyplněním příslušného formuláře - podpis voliče úředně ověřen;

- elektronicky prostřednictvím datové schránky;

- elektronicky s elektronickým podpisem;

- prostřednictvím Portálu občana: žádost vyplněnou v portálu občana prosím adresujte úřadu, kde jste zapsáni v seznamu voličů


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při podání žádosti prostřednictvím Portálu občana je nezbytné:

1. Odpovědět správně na úvodní otázku: Žijete dlouhodobě v zahraničí a nechali jste se zapsat do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadu v zahraničí?

Odpovězte NE - pokud jste zapsáni na stálém seznamu voličů na obecním úřadu dle místa bydliště na území ČR a chcete volit v Londýně;

Odpovězte ANO - pokud jste vedeni na zvláštním seznamu voličů vedeném na ZÚ Londýn a chcete volit mimo Londýn (např. v ČR);

Neadresujte žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelský úřad v Londýně, pokud zde nejste zapsáni na zvláštní seznam voličů.
Comments


bottom of page