top of page

Czech School Scotland CIC - škola, školka a klub Glasgow


První letošní česká dvouhodina v Glasgow! Starší školní třída první hodinu (po opakování českých souhlásek, které jsme probrali loni), skládala tříkrálový obrázek. Děti si zopakovaly jména Tří králů a jejich příběh. Nakonec ve skupinách tvořily slova ze slabik. Druhou hodinu jsme společně četli pohádku O dvanácti měsíčkách a musím všechny moc pochválit, byla jsem ze čtení nadšená. Z loňského roku děti znaly naše divadélko, takže jsme si pohádku i zahráli a věnovali se všem měsícům v roce. Každý si našel svého narozeninového měsíčka a na závěr každý svůj měsíc napsal na tabuli a hledali jsme české hlásky. Příště nás čekají první samohlásky a podíváme se na slibované české hrady a zámky.

Těším se.

Text: Veronika Jirásková


Děti z klubíku si na začátku zopakovaly pohybovou básničku o bramboře a poté jsme si povídali o měsíci lednu, o zimním počasí a zimních radovánkách. Zopakovali jsme si zvířátka a vyráběli tříkrálovou korunu. Nakonec jsme si krásně zazpívali a zazávodili.

Text: Kristýna Foster


Průběh školní aktivity v Glasgow:Comments


bottom of page