top of page

Český táborák - pochod za pokladem


Poslední akce české školy v Edinburghu v letošním školním roce se nám vydařila.


V sobotu 24. 6. 2023 jsme uspořádali táborák za doprovodu úžasných kytar a konečně byl čas i na pochod za pokladem. Všechny děti byly skvělé a zvládly naše ne vždy lehké češtinské úkoly hravě. Ale největším hitem byla určitě práce s křesadlem.


Sobotní táborák tak zakončil náš školní rok 2022/2023. Vyšlo nám to nejlepší počasí, jaké jsme si ve Skotsku mohli přát. Radka, Zuzka a Míša připravily krásnou hru pro děti, přišla nás pozdravit i paní spisovatelka Radka Denemarková z Prahy a Martin Hošek z české ambasády.

Děkujeme naší šikovné rangerce Zuzce Myškové za zařízení pronájmu ve Skautském centru Bonaly, taktéž za organizaci, podporu a nápady - bez ní by to nešlo. Petrovi, Gábině a dalším velký dík za hudební doprovod.


Všem přejeme krásné prázdniny a 2. 9. 2023 zahájíme nový školní rok tradičním výletem do North Berwicku!


bottom of page